календар подій

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Овсянико­-Куликовський Дмитро Миколайович

Овсянико­Куликовський Дмитро Миколайович

 Овсянико-­Куликовський Дмитро Миколайович
(в інших джерелах - Овсянико-Куликівський)
(4.02.1853 – 9.10.1920)
літературознавець, мовознавець

Дмитро Овсянико-Куликовський народився 4 лютого 1853 року у дворянській родині в містечку Каховка Таврійської губернії (нині - Херсонська область). Його рід із XVIII століття тісно пов’язаний із Таврією. У ХІХ столітті родина Овсянико-Куликовських була надзвичайно відомою у Херсонській і Таврійській губерніях. Вона володіла величезними територіями й належала до дворянської еліти регіону. Мешкала родина в своїх маєтках – Бехтерах і Каховці. 
Початкову освіту Дмитро Овсянико-Куликовський здобув удома, потім - у Рішельєвській гімназії в Одесі та у Сімферопольській класичній гімназії, де самостійно студіював грецьку мову. 
Після закінчення гімназії, у 1871 році став студентом історико-філологічного факультету Петербурзького університету. 2 роки потому за станом здоров’я переїхав до Одеси і продовжив навчання в Новоросійському університеті. Тут він зблизився з діячами українського національного руху і вступив до їхньої організації - Громади.
Після закінчення університету Дмитро Овсянико-Куликовський працював у Новоросійському, Казанському, Харківському та Петербурзькому університетах, вів дослідження з питань синтаксису, індоєвропейських мов, психології художньої творчості. Друкувався в часописах "Журнал Министерства народного просвещения", "Харьковские губернские ведомости", "Вопросы философии и психологии", "Жизнь" і "Журнал для всех", "Записки Императорского Харьковского университета" та багатьох інших.
Він висвітлював проблеми з історії культури, був одним із основоположників психологічної школи в літературознавстві, заснував свою наукову школу, обґрунтував свій напрям у літературознавчій науці.
Вперше “Собрание сочинений” Дмитра Овсянико-Куликовського було надруковано в Санкт-­Петербурзі 1909 року і перевидавалося впродовж 1910 – 1914 років. 
Фундаментальною працею вченого є багатотомне соціально-психологічне дослідження "История русской интеллигенции" (1903-1910).
Важливою темою у творчості Дмитра Овсянико-Куликовського було ставлення до національної проблеми. Чинником, що об’єднує народ, на думку дослідника, є мова. Він обстоював принцип навчання дітей у народних школах рідною мовою, право кожного народу на вільний розвиток («Психологія національності», 1922).
Дмитро Миколайович залишив багату наукову спадщину. Крім великої кількості загально-філологічних праць, величезну цінність мають його роботи з філософії, літературної критики, історії літератури, лінгвістики, мемуаристики. Визнанням наукових заслуг Дмитра Овсянико-Куликовського було обрання його у 1907 році почесним членом Петербурзької Академії Наук.
Влітку 1919 року вчений переїхав з Харкова до Одеси, де і завершився його життєвий шлях 9 жовтня 1920 року. 
Є відомості, що усі представники славетної родини Овсянико­-Куликовських поховані в селі Червоний Маяк Бериславського району (у Бізюковому монастирі був родинний склеп цієї дворянської династії).


Твори

Собрание сочинений : в 9 т. / Д. Н. Овсянико-Куликовский ; предисл. : Д. Н. Овсянико-Куликовский. - Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Общественная Польза", 1909-1911. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.  
Т. 1 : Гоголь. - 1910. - 196 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Т. 2 : И. С. Тургенев. - 1910. - 272 с. - Библиогр. : с. 254-265. 
Т. 3 : Л. Н. Толстой - 1909. - 272 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
    Т. 4 : Пушкин. - 1909. - 214 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
    Т. 5 : Гейне, Гете, Чехов, Герцен, Михайловский, Горький. - 1909. - 239 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
    Т. 6 : Психология мысли и чувства ; Художественное творчество ; Основы ведаизма. - 1909.  - 231 с. - Библиогр. : с. 232 и в подстроч. примеч.
    Т. 7 : История русской интеллигенции. Ч. 1. - 1911. - 324 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
    Т. 8 : История русской интеллигенции. Ч. 2. От 50-х до 80-х годов. - 1909. - 256 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
    Т. 9 : История русской интеллигенции. Ч. 3. 80-е годы и начало 90-х. - 1911. - 224 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Литературно­-критические работы : в 2 т. / Дмитрий Овсянико-Куликовский ; [сост., примеч., подгот. текста И. Михайлова]. – Москва : Художественная литература, 1989.
    Т. 1 : Статьи по теории литературы. Гоголь, Пушкин, Тургенев, Чехов. – 541 с. – Библиогр. : с. 520-540.
    Т. 2 : Из «Истории русской интеллигенции» : воспоминания. – 525 с. – Библиогр. : с. 487-500.

Воспоминания / Д. Н. Овсянико-Куликовский. - Петербург : Время, 1923. - 75 c.

М. Ю. Лермонтов : к 100-летию со дня рождения великого поэта / Д. Н. Овсянико-Куликовский. - Санкт-Петербург : ”Прометей” Н. Н. Михайлова, [1914]. - 141, [1] с.

Теория поэзии и прозы : (теория словесности) : руководство для средней школы и для самообразования / Д. Н. Овсянико-Куликовский. - Изд. 3-е, значит. перераб. - Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. - 147, [1] с. - (Книги для современной школы).  - Библиогр : с. 136–147


Про нього

Академік Овсянико-Куликовський / Ярослав Голобородько // Духовна скарбниця Херсонщини / Ярослав Голобородько ; Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської. – Херсон, 1995. – С. 7-11. 

В ореолі інтелектуальності : соціумні і наукові грані Д. Овсянико-Куликовського // Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія / Ярослав Голобородько. – Київ, 2007. – С. 12-32.

Господні зерна : художньо-документальний життєпис : в [8] кн. Кн. 1 / Г. Д. Гусейнов ; [ред. Т. Воронова, А. Корна]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2000. – 480 с. : Овсянико-Куликовський Д. М. : с. 94-102. 

Д. Н. Овсянико-Куликовский – историк и критик русской литературы (1853-1920) / И. Г. Илюхин // Учені записки Харківського університету ім. О. М. Горького. – Харків, 1956. – Т. 3. – С. 13-28. 

Забуті імена:  Овсянико-Куликовські //  Константи  :  альманах соціальних досліджень / голов. ред. В. К. Коробов. – Херсон, 1996. – № 2(5). – С. 100-102.

Інтелектуал, ліберал, академік / Ярослав Голобородько // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 8. – С. 63-68.

Історичні погляди Д. М. Овсянико-Куликовського / В. Г. Шевченко // Наукові записки : проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології / Херсон. обл. краєзн. музей ; [наук. ред. : Т. Г. Братченко [та ін.]]. – Херсон, 2004. – С. 149-151.

Ліберальний академік із Каховки : спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського // Полюси інтелектуальної Таврії / Ярослав Голобородько. –  Херсон, 2000. – С. 143-160.

Літературознавець психоаналітичного напряму : до 160-річчя від дня народження Д. Овсянико-Куликовського / Ярослав Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 2. – С. 2-6.

Несколько новых фактов к родословной Овсянико-Куликовских / С. Л. Сиделкина // Наукові записки : проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології / Херсон. обл. краєзн. музей ; [наук. ред. : Т. Г. Братченко [та ін.]]. – Херсон, 2005. – С. 194-199.

Овсянико-Куликовський Дмитро Михайлович : [коротка біографічна довідка] // Літературна лоція Херсонщини (XVII – початок XXI ст.) : сучасний літературно-краєзнавчий регіональний довідник :  у  2 т. / Микола Каляка ; заг. ред. Вік-Кошовий ; рец. В. С. Загороднюк. – Київ, 2009. – Т. 2. – С. 13.

Овсянико-Куликовський Дмитро Михайлович (1853-1920) : [вклад у Шевченкіану Херсонщини] // Шевченко і Херсонщина. Жива історія Наддніпрянського краю : довідник / Микола Каляка. – 2-ге вид., допов. – Херсон, 1999. –– С. 57. 

 Овсянико-Куликівський Дмитро Миколайович // УРЕ : в 12 т. – Київ, 1982. –  Т. 7. – С. 477. 

Овсянико-Куликовський (Овсянико-Куликівський) Дмитро Миколайович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 518-519. 

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич // Краткая литературная энциклопедия : в 8 т. – Москва, 1968. – Т. 5. – С. 380.

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович [1853-1920], учений, педагог, публіцист, мемуарист : (До 160-річчя від дня народження) // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2013 рік : бібліографічний покажчик / Херсон. обл. бібл. т-во, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. : Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2012. – С. 6-11. – Бібліогр. : с. 8-11.

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович [1853-1920], літературознавець, мовознавець : (До 150-річчя від дня народження) // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2003 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; [складач : Г. П. Мокрицька]. – Херсон, 2002. – С. 9-13. – Бібліогр. : с. 10-13.

Родинний внесок Овсянико-Куликовських : [внесок у розвиток Каховки] // Каховка. Історія – сучасність / [історичний нарис : С. Сидьолкіна ; фот. О.  Катюха [та ін.]]. – Херсон, 2011. – С. 8-17. : іл. – В змісті: Академік Дмитро Миколайович Овсянико-Куликівський.

X