календар подій

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Відділ мистецтв Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва пропонує вашій увазі новий проект, робота якого спрямована на допомогу  вивченню шкільного курсу “Художня культура”.

 

Заняття в медіастудії допоможуть школярам:

 • навчитись сприймати різні види, жанри, стилі і напрями мистецтв
 • розвинути художній смак
 • характеризувати основні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранного мистецтва
 • познайомитись з роботами найвидатніших митців світу, кращими здобутками світової культури.

Фахівцями відділу мистецтв розроблено цикл уроків для учнів 9 - 11 класів з використанням можливостей книжкових фондів, ресурсів мережі Інтернет, комп’ютерних та мультимедійних технологій. За формою ці розробки представляють собою відеопрезентації, виконані у програмі PowerPoint.

Медіастудія користується великим попитом серед вчителів та учнів шкіл міста (ЗОШ №24, №46, №55, №54, №1), крім того, ми плануємо запропонувати наші розробки іншим школам міста та області.

Культурологічна медіастудія – це новий формат діяльності нашої бібліотеки, спрямованої на виховання нового покоління активних, освічених, розумних людей!  Ми сподіваємось, що наші відеопрезентації посядуть достойне місце у вашому культурному зростанні, допоможуть розвитку здібностей і талантів, будуть відповідати вашим інтересам.

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці у нашій медіастудії!

Тематична структура курсу для 9 класу

Тематична структура курсу для 10 класу

 Тематична структура курсу для 11 класуТематична структура курсу для 9 класу:

 1. Архітектура: натхненний подих епох
 2. Скульптура: висічені з каменю та металу
 3. Графіка: джерело і душа всіх видів живопису
 4. Жанрова палітра музичного мистецтва
 5. Магія танцю
 6. Екранні мистецтва
 7. Великі європейські стилі: від античності до Середньовіччя
 8. Великі європейські стилі: від Відродження до імпресіонізму
 9. Великі європейські стилі : від модернізму до постмодернізму
 10. Провідні музеї світу
 11. Відеознайомство "Азбука дизайну"

1. Архітектура: натхненний подих епох

Відеопрезентація присвячена архітектурі як виду мистецтва, який, на відміну від багатьох інших видів мистецтва, виконує в житті людини не тільки естетичну, але й практичну функцію. Для презентації підібрані цікаві відеосюжети про давню, сучасну та архітектуру майбутнього, про принципи містобудування та садово-паркове мистецтво, про те, як може виглядати місто майбутнього.


Рекомендована література до теми:

 1. Мелвин Д. Архитектура: путеводитель по стилям / Д.Мелвин. – М. : Кладезь-букс, 2009. – 158 с.
 2. Популярная история архитектуры / К.А.Ляхова, Г.В.Дятлова, О.В.Лапшова, Е.В.Доброва. – М. : Вече, 2001. – 528 с.
 3. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура : учебное пособие для вузов по спец. «Архитектура» / А.В.Сычева ; ред. .А.Ю.Матвеенкова. – М. : ОНИКС 21 века, 2004. – 88 с.
 4. Френч Х. История архитектуры / Френч Х. ; пер. с англ. М.С.Ремизовой. – М. : АСТ ; Астрель, 2003. – 144 с.

2. Скульптура: висічені з каменю та металу

Скульптура — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну форму й виконуються з твердих чи пластичних матеріалів.  Відеопрезентація дає можливість подивитись на процес створення скульптури, а також познайомитись з різними видами скульптури, матеріалами, з яких вона твориться, дізнатись більше про видатних скульпторів.

Рекомендована література до теми:

 1. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение / Ильина Т.В. – М. : ООО “Издательство Астрель”, 2003. - 206 с.
 2. Хеслвуд Дж. Искусство / Хеслвуд Дж. – М.: ООО “Издательство Астрель”, 2001. – 128 с.
 3. Хессенберг К. Скульптура для начинающих / Хессенберг К. – М. : Изд-во АРТ-РОДНИК, 2006. – 128 с.

3. Графіка: джерело і душа всіх видів живопису

Презентація знайомить з основними видами графіки,  детально знайомить з технологією виготовлення різних видів графічних зображень, демонструє можливості комп’ютерної графіки.

Рекомендована література до теми:

 1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учебное пособие для студентов вузов / Бесчастнов Н.П. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 271 с.
 2. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. Т.ІІІ / Власов В.Г. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 752 с.
 3. Никодеми Г.Б. Школа рисунка / Никодеми Г.Б. ; пер. Г.Семеновой. – М. : Эксмо, 2009. - 160 с.
 4. Новый альбом графики : альбом / сост.и автор текста Ельшевская Г.В. – М. : «Советский художник», 1991. – 207 с.
 5. Погейни У. Искусство рисования / Погейни У. ; пер. с англ. Е.Л.Орлова. – Минск : «Попурри», 2006. – 128 с.

4. Жанрова палітра музичного мистецтва

Презентація, присвячена світу музичного мистецтва, пропонує  прослухати композиції у жанрах інструментальної, вокальної, хорової  музики, подивитись кліпи відомих музикантів сучасності.


Рекомендована література до теми:

 1. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А.Минакова, С.Минаков. – М. : Эксмо, 2009. – 544 с.
 2. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки : популярные лекции : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Гуревич Е.Л. – М. : Издательский центр “Академия”, 2000. – 320 с.
 3. Костюк Е.Б. Популярные музыкальные направления и жанры ХХ века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера : учебное пособие / Костюк Е.Б. – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2008. – 196 с.
 4. Популярная история музыки / автор-сост. Е.Г.Горбачева. – М. : Вече, 2002. – 612 с.

5. Магія танцю

Хореографія – це  видовищне мистецтво, в якому визначальну роль відіграє не лише часова, але й просторова композиція танцю, зовнішній вигляд виконавців. У презентації розглядаються історичні джерела танцю, а види та жанри хореографії ілюструються чудовим відеоматеріалом – танцювальними виступами найкращих виконавців.

 

Рекомендована література до теми:

 1. Базарова Н.П. Азбука классического танца : первые три года обучения / Н.П. Базарова. – СПб. : Лань ; Планета музыки, 2008. – 239 с.
 2. Балет, танец, хореография : краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. А.А.Александрова. – СПб. : Лань; Планета музыки, 2008. – 414 с.
 3. Левинсон А.Я. Старый и новый балет: мастера балета / А.Я. Левинсон. – СПб. : Лань ; Планета музыки, 2008. – 555 с.

6. Екранні мистецтва

Кіно – синтетичне мистецтво, яке поєднує елементи літератури, театру, живопису, музики, хореографії. В презентації даються визначення основних видів кінематографа: художнього, документального, науково-популярного, анімаційного та подається відеоматеріал до них.


Рекомендована література до теми:

 1. 100 великих режиссеров / авт.-сост. И.А.Мусский. – М. : Вече, 2006. – 480 с.
 2. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино, театр, музыка / Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н., Рубинштейн И.Б. – СПб. : Питер, 2009. – 432 с.
 3. Скляренко В.М., Тоболкина Т.Б. 100 знаменитых актеров / Скляренко В.М., Тоболкина Т.Б. ; худож.-оформитель Л.Д.Киркач. – Харьков : Фолио, 2006. – 511 с.
 4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / глав. ред. В.А.Володин. – М. : Аванта+, 2003. – 624 с.

7. Великі європейські стилі: від античності до Середньовіччя

Презентація «Великі європейські стилі», яка розрахована на три години і складається з трьох частин, дає повне уявлення про етапи розвитку європейської культури.

У першому розділі розглядаються стилі, що виникли в часовий відрізок від античності до Середньовіччя. Відеоматеріал презентує найвідоміші архітектурні та скульптурні пам’ятники цього періоду.

Рекомендована література до теми:

 1. Верман К. История искусства всех времен и народов : в 3 т. Т.2. Европейское искусство средних веков / Верман К. – М. : ООО «Издательство АСТ» ; СПб. : Издательство «Полигон», 2003. – 943 с.
 2. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве : учеб. пособие / Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. – М. : Гардарики, 2009. – 395 с.
 3. Стили и орнаменты в искусстве. – М. : АСТ ; Астрель, 2010. – 367 с.
 4. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. – 2-е изд., испр. / ред. коллегия М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин. – М. : Аванта+, 2005. – 688 с.

8. Великі Європейські стилі: від Відродження до імпресіонізму

Друга частина відеомистецької презентації присвячена стильових течіям, що виникли в період від ХV ст. до кінця ХІХ ст. та включають в себе стилі Ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму та імпресіонізму. Цікавий відеоматеріал розповідає про найкращі мистецькі твори цих часів та їх авторів.


Рекомендована література до теми:

 1. Мировое искусство (500 мастеров живописи) / сост. И.Г.Мосин. – СПб. : ООО «СЗКЭО» ; «Кристалл», 2005. – 256 с.
 2. Скляренко В. 100 знаменитых художников ХIV-ХVIII вв. / Скляренко В. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 509 с.
 3. Универсальная энциклопедия для юношества. Искусство. / сост. Н.Е.Ильенко. – М. : Издательский дом “Современная педагогика”, 2002. – 720 с.
 4. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. / глав .ред. М.Д.Аксенова. – М. : Аванта+, 1999. – 656 с.

9. Великі європейські стилі: від модернізму до постмодернізму

Третя частина присвячена мистецьким течіям ХХ та початку ХХІ ст. Саме в цей період виникає небувала кількість мистецьких напрямів, що розвивались паралельно, взаємодіяли один з одним та мали свої характерні неповторні риси. Кожний з напрямів (модернізм,  фовізм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм, постмодернізм) представлений в презентації цікавим ілюстративним та відеоматеріалом.


Рекомендована література до теми:

 1. Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминологический словарь / Власов В.Г., Лукина Н.Ю. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 320 с.
 2. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т.М.Котельниковой. – М. : Астрель ; АСТ, 2008. – 414 с.
 3. Мелвин Д. Архитектура. Путеводитель по стилям / Мелвин Д. – М. : Издательство «Кладезь-букс», 2009. – 158 с.
 4. Савельева А. Мировое искусство [Изоиздание] : направления и течения от импрессионизма до наших дней / Савельева А. – СПб. : Кристалл, 2008. – 191 с.

10. Провідні музеї світу

В презентації розглядаються музеї як заклади, що здійснюють збирання, зберігання, експонування історичних документів, пам'яток духовної та матеріальної культури, творів мистецтва, колекцій. Як приклад представлений відеоматеріал про колекцію найвидатнішого музею світу – Лувра.


Рекомендована література до теми:


 1. 100 великих музеев мира. Величайшие сокровища человечества на пяти континентах / пер. с нем. К.Ф. Лунина, А.В. Милосердовой, Е.П. Рубцовой. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 208 с.
 2. Лувр. Большая энциклопедия живописи. – М. : АСТ; СПб. : Полигон, 2008. – 222 с.
 3. Сокровища величайших музеев мира / авт.-сост. В.Н.Сингаевский. – М. : АСТ; СПб.: Полигон, 2009. – 256 с.

 Тематична структура курсу для 10 класу 


 1. Образотворче мистецтво України від найдавніших часів до кінця XVI ст. 
 2. Музична культура України стародавньої доби та Київської держави
 3. Епоха українського бароко. Архітектура
 4. Музична культура України XVII-XVIII ст.
 5. Українське образотворче мистецтво ХІХ ст.
 6. Українська драматургія ХІХ ст. Театр корифеїв

 

1. Образотворче мистецтво України від найдавніших часів до кінця      XVI ст. 

У презентації, що присвячена розвитку образотворчого мистецтва на теренах Україні від часів первісної доби, розглядаються як найдавніші пам'ятки мистецтва доісторичної людини, так і художні традиції Київської  Русі, які  розвинулися й збагатилися здобутками європейської ренесансної культури. 

  Рекомендована література до теми:

 


 1. Жаборюк А. Давнє українське малярство (ХІ – ХVІІІ ст.) / Жаборюк А.  – Одеса: Маяк, 2003. – 208 с. 
 2. Овсійчук В. Оповідь про ікону / Овсійчук В., Крвавич Д. ;  наук. ред. С. Павлюк. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2000. – 297 с.: іл. 
 3. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої Україні : іст. нарис / Ф.С. Уманцев ; голов. ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 2002. – 325 с.: іл.
 4. Художня культура України : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / Л.М. Масол ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Вища школа, 2006. – 293 с.

 

  2. Музична культура України стародавньої доби та Київської держави

 Давня музика – найзагадковіша сторінка в літопису історії будь-якої національної культури, адже музика  наших  пращурів не збереглася і «розповісти» про неї можуть лише археологічні знахідки первісних  музичних інструментів або їхні зображення на різних предметах. У презентації, що супроводжується цікавими відео- та аудіоматеріалами, висвітлені музичні традиції давніх слов’ян, скіфів, мешканців грецьких  міст-колоній  Північного Причорномор’я, а також багата музична  культура  Київської  Держави.   

 

 Рекомендована література до теми:


 1. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / М.Ю. Відейко ; відп. за вип.. Н. Слюсаренко ; дизайн, худож. оформ. В. Кузнєцова. – К. : Наш час, 2007. – 196 с. : іл. – (Невідома Україна). 
 2. Іваницький А.І. Український музичний фольклор : підручник / А.І. Іваницький ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т.М. Рильського НАН України. – Вид. 3-є, допрацьов. – Вінниця : Нова книга. – 2004. – 315 с. : ноти.
 3. История украинской музыки : учеб. пособ. для муз. училищ. / сост. и ред. А.Я. Шредер-Ткаченко. – М. : Музыка, 1981. – 271 с. : ноты. 

3. Епоха українського бароко. Архітектура

Стиль бароко склав цілу епоху в історії мистецтв та відбився  в усіх сферах художньої діяльності – живописі та графіці, скульптурі, літературі та музиці, але насамперед в архітектурі. Прикметні риси європейського бароко в українській культурі набули яскравої своєрідності, тому дослідники українських барокових споруд користуються спеціальним терміном для позначення цього явища – українське, або козацьке, бароко. Розгляду художніх особливостей українського бароко присвячена пропонована відеопрезентація. 

 

  Рекомендована література до теми:


 1. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України та ін. ; [О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко, В. В. Панталієнко ; за ред. О. Ю. Павлової]. – К. : Центр учбов. л-ри, 2012. – 343 с. 
 2. Попович М.В. Культура : іл. енцикл. України / М.В.Попович. – К . : Балтія-Друк, 2009. – 183 с. : іл. 
 3. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої Україні : іст. нарис / Ф.С. Уманцев ; голов. ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 2002. – 325 с.: іл.

4. Музична культура України XVII-XVIII ст.

Презентація присвячена українській музичній культурі XVII–XVIII ст. – періоду, коли в умовах національно-визвольної боротьби українського народу яскраво розквітла народна музична творчість, розвинулася професійна музика, що активно збагачувалася традиціями попередніх епох, та з’явилися нові музичні жанри – вокальні та інструментальні. 

   Рекомендована література до теми:


 1. Іваницький А.І. Український музичний фольклор : підручник / А.І. Іваницький ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т.М. Рильського НАН України. – Вид. 3-є, допрацьов. – Вінниця : Нова книга. – 2004. – 315 с. : ноти.
 2. Іванов В.Ф. Дмитро Бортнянський / Іванов В.Ф. – К. : Муз. Україна, 1980. – 144 с., іл. 
 3. Руснак І.Є. Український фольклор : навч. посіб. / І.Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – 300 с. 

5. Українське образотворче мистецтво ХІХ ст.

У презентації розглянуті та проілюстровані цікавим відеоматеріалом найзначніші досягнення українського живопису ХІХ ст., представлені творчістю таких митців, як  І.Сошенко, А.Мокрицький, М.Сажин,  В. Штернберг, а також картинами майстрів, у художньому спадку яких знайшла втілення українська тематика – І.Рєпіна, В.Тропініна, І.Айвазовського, М. Ге,  І. Крамського, А.Куїнджі. Окремо розглянутий живопис Т.Г. Шевченка, що став новим етапом у розвитку українського образотворчого мистецтва.  

 

Рекомендована література до теми:


 1. Тарас Шевченко : Живопис. Графіка : альбом / авт.-упоряд. Д.В. Степовик. – Перевид. – К. : Мистецтво, 1986. – 175 с., іл. 
 2. Шаров І.Ф. Художники України : 100 видатних імен / І.Ф. Шаров, А.В. Толстоухов. – К. : АртЕк, 2007. – 479 с. + 16 арк. кольор. іл. 
 3. Шедеври українського живопису [Образотворче видання] : альбом. – К. : Мистецтво, 2008. – 607 с. : іл.

6. Українська драматургія ХІХ ст. Театр корифеїв

Презентація пропонує цікавий та корисний матеріал про засновників Театру корифеїв, що знаменував собою розквіт українського професійного театру – Марка Кропивницького, Михайла Старицького, братів Тобілевичів та Марію Заньковецьку. Завдяки їхній діяльності друга половина XIX ст. увійшла в історію української культури як “золоте століття” театру.

 Рекомендована література до теми:


 1. Історія української культури : у 5 т. Т 4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн. 2 / голов. редкол. : Патон Б. Є. та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – 1293 с. : іл. 
 2. Корифеї українського театру : збірник / упоряд. І.О. Волошин. – К. : Мистецтво, 1982. – 
 3. 309 с., іл. 
 4. Талан.  Життя і творчість Марії Заньковецької / упоряд. Н. Бабанської та ін. – К. : Мистецтво, 2004. – 288 с. : іл.
 5. Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне : альбом / авт.-упоряд. В. П. Шурупов. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 224 с. : іл.  

  Тематична структура курсу для 11 класу

 

 1. Скульптура — гімн людині
 2. Титани італійського Відродження
 3. Іспанія: на перехресті Сходу і Заходу
 4. Архітектура Близького та Далекого Сходу
 5. Образотворче та декоративне мистецтво Сходу
 6. Японія: шляхом гармонії та краси
 7. Африка: екзотика Чорного континенту
 8. Символізм і модерн у російському живописі. Михайло Врубель. 
 9. Недосяжний космос російського балету
 10. Музичний зорепад французької естради
 11. Повернуті із забуття: шедеври францзького кино

1. Скульптура — гімн людині

Скульптура – вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. У пропонованій відеопрезентації докладно розглянута скульптура античності та Відродження –  часів, коли вона досягла свого найвищого розквіту. У якості  прикладів наведені твори найвідоміших скульпторів: Мирона, Поліклета, Праксителя, Фідія, Мікеланджело.

 
Рекомендована література до теми:
 

1. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. / В. Г. Власов : рук. проекта Н. Ю. Лукина ; оформ. переплета А. В. Дзяка ; рис. в тексте В. Г. Власова. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – Т. 9 : Ск-У. – 751 с.  

2. Ильина Т. В. Введение в искусствознание : учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Ильина, отв. ред. О. К. Смирнова. – М. : АСТ ; Астрель, 2003. – 208 с. 

3. Красноголовець О. С. Основи скульптури : навч. посіб. / О.С. Красноголовець. – К. : Знання, 2008. – 171 с. 

4. Художня культура світу. Європейський культурний регіон : навч. посібник / Н. Миропольська, Л. Масол, О. Оніщенко, Є. Бєлкіна : Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Вища школа, 2001. – 191 с. 


2. Титани італійського Відродження

Відеомистецька презентація присвячена творчості найвідоміших митців-гуманістів, чиї шедеври склали золотий фонд мистецтва доби Відродження. Найвищого розквіту живопис, скульптура та архітектура досягли саме у творчості «титанів Відродження» — Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Мікеланджело Буонарроті, Сандро Ботічеллі. 

Рекомендована література до теми:

1. Арган Дж. К. История итальянского искусства / Дж. К. Арган ; пер. с итал. Г. П. Смирнова. – М. : Радуга, 2000. – 533 с.  

2. Любимов Л. Д. Искусство западной Европы / Л. Д. Любимов, ред. А. Чудова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ ; Астрель, 2003. – 240 с. 

3. Нере Ж. Микеланджело / Ж. Нерее ; ред. Н. Булгакова ; пер. с нем. К. Светлякова. – М. : Арт-родник, 2001. – 96 с.

4. Санти Б. Рафаэль : альбом / Б. Санти ; пер. с итал. И. С. Фомичева. – М. : Слово, 1995. – 80 с. 


3. Іспанія: на перехресті Сходу і Заходу

Іспанія - країна найкрасивіших міст, кращих музеїв світу, стародавніх пам'ятників, її культура складалася століттями. Отже не дивно, що країна має екстраординарну художню спадщину та пишається славетними іменами Веласкеса, Ель Греко, Гойї, Далі, Гауді – митців, що зробили вагомий внесок у розвиток світового живопису та архітектури,  чий вплив на європейське мистецтво неможливо переоцінити. 

Рекомендована література до теми:

1. Антонио Гауди 1852-1926 / пер. с англ. О. Шульман ; ред. С. Лебедев. – М. : ЗАО «БММ», 2007. – 256 с

2. Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо / К. Рохас ; пер [с исп. Н. Матяш]. – М. : Республика, 1999. – 271 с. 

3. Сальвадор Дали (1904 - 1989)  / гл. ред. В. А. Ухолов ; вступ. ст. А. А. Известков. – М. : Сварог : Аркаим, 1994. – 93 с.

4. Шикель Р. Мир Гойи. 1746 – 1828 / Р. Шикель ; пер [с англ. Г. Бажановой]. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 1998. – 192 с. 


4. Архітектура Близького та Далекого Сходу

У презентації розглянуті шедеври архітектурного мистецтва арабо-мусульманського, індійського та далекосхідного регіонів, до яких входить архітектура ісламського світу (землі Сирії, Іраку, Єгипту, Ірану, Афганістану, Середньої Азії, Туреччини, Тунісу, Алжиру, Марокко), мавританський стиль середньовічної ісламської Іспанії, храмова архітектура Індії та пам’ятники буддійського мистецтва Китаю. 

 Рекомендована література до теми:

        1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура : метод. пособие : среднее общее образование / Л. Г. Емохонова, Н. Н. Малахова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

2. Популярная история архитектуры / авт.-сост. К. А. Ляхова, Г. В. Дятлева, О. В. Лапшова и др.  – М. : Вече., 2001. – 528 с. 

3. Стивенсон Н. Архитектура : альбом / Н. Стивенсон : ред. Н. Локли. – Лондон : Дорлинг Киндерсли, 1997. – 112 с.

4. Храмы и монастыри / ред. гр. : Т. Каширина, Е. Дукельская, Е. Ананьева. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 183 с.


5. Образотворче та декоративне мистецтво Сходу

Творчість митців давнього Сходу являє собою одне з найцікавіших явищ світової художньої культури. Презентація пропонує увазі глядачів відеорозповіді про вишукане східне мистецтво – китайський традиційний живопис гохуа та каліграфію, мусульманське орнаментальне мистецтво, арабески, килимарство та гончарство.  

   Рекомендована література до теми:

            1. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Изобраз. искусство» / Л. М. Буткевич. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 268 с. 

2. де Моран А. История декоративно-прикладного искусства:  от древнейших времен до наших дней / А. де Моран ; пер с фр. Н. И. Столярова, Л. Д. Липман. – М. : Искусство, 1982. – 87 с.

3. Дмитриева Н. А. Искусство древнего мира    / Н.А.Дмитриева, Н.А.Виноградова. – М. : «Дет.лит», 1986. – 207 с. 

4. Китайская каллиграфия : Крат. история и этимология 214 основ. иероглифов (ключей) кит. яз. / сост. В.Соколов ; рис. С. В. Харевский. – Минск. : Харвест, 2009. – 239 с. 


6. Японія: шляхом гармонії та краси

Традиційна японська культура складалася під впливом великих культур давньоазійського світу: арабської, китайської, індійської, але при цьому вона є унікальною. Відеопрезентація розповідає про специфічні японські мистецтва: ландшафтні сади та квіткові ікебани, чайну церемонію, нецке і орігамі, мистецтво кольорової гравюри і живопису по воді, та, звичайно, про всесвітньо відомі форми традиційного японського театру Но та Кабукі. 

Рекомендована література до теми: 

1. Анарина Н. Г. Японский театр Но / Н. Г. Анарина ; отв. ред. Г. П. Григорьева. – М. : Наука, 1984. – 231 с. 

2. Афонькин С. Ю. Все об оригами / С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькин. – СПб : Изд. дом «Кристалл», 2004. – 272 с. 

3. Мировое искусство (Мастера японской гравюры) / сост. И. Г. Мосин. – СПб : ООО «СЗКЭО», 2008. – 208. – 208 с. :  ил.

4. Суми-Э : японская живопись / пер. с исп. М.Мазия. – М. : Контэнт, 2006. – 48 с. 


7. Африка: екзотика Чорного континенту

Презентація присвячена розмаїттю культур народів Африки: від античного впливу у архітектурі та образотворчому мистецтві північноафриканських країн до яскравих місцевих традицій корінного африканського населення, що знайшли своє відображення у декоративно-ужитковому мистецтві, музиці, танцях та, звичайно ж, традиційній скульптурі з її двома основними видами – масками та статуетками.  

Рекомендована література до теми:

1. Громыко А. Маски и культура тропической Африки / А. А. Громыко ; ред. И. И. Никонова. – М. : «Искусство», 1985. – 350 с. 

2. Мировая художественная культура : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2 / Б. А. Эренгросс (рук. ) и др. : под ред. Б. А. Эренросс. – изд. третье, перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2009. – 511 с. 

3. Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамерикнський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон : навч. посіб. / за ред. Н. С. Миропольської. – К. : Вища шк., 2003. – 191 с. 


8. Символізм і модерн у російському живописі. Михайло Врубель.

В історії світового живопису Михайло Врубель, відомий як автор живописних полотен, фресок, панно, графіки, скульптур, ілюстрацій, посідає гідне місце серед художників, наділених чудовим колористичним даром та неповторним стилем. Презентація висвітлює життєвий та творчий шлях цього видатного представника символізму і модерна у російському образотворчому мистецтві. 

Рекомендована література до теми:

1.Адамчик В. В. Русское искусство / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик. – М. : АСТ ; Мн. : Харвест, 2005. – 352 с. 

2. Михаил Врубель : альбом / сост. М.Ю. Герман. – Л. : Аврора, 1989. – 263 с. 

3. Суздалев П. К. Врубель / П. К. Суздалев. – М. : Сов. художник, 1991. – 368 с.

 

 

X