календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 Куліш Микола Гурович

Куліш Микола Гурович

 Куліш Микола Гурович
(18.12.1892 – 3.11.1937)
письменник, драматург, прозаїк

Микола Куліш народився 18 грудня (за старим стилем - 6 грудня) 1892 року в селянській родині в селі Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії  (нині - село в Чаплинському районі Херсонської області). Навчався спочатку в церковно-парафіяльній школі в Чаплинці, з 1905 року - в Олешківському міському восьмикласному училищі, потім в прогімназії. Перші твори Миколи Куліша – це сатиричні вірші, фейлетони, епіграми, що з'являються на сторінках учнівських рукописних журналів "Наша жизнь", "Колючка", "Стрела", "Веселое язычество", ініціатором і редактором яких він сам і був. 
В Олешках також з'являються перші драматичні спроби Миколи Куліша – колоритні малюнки з колишнього життя. 1913 року він пише першу п'єсу "На рыбной ловле" російською мовою, що згодом лягла в основу комедії "Отак загинув Гуска".
У 1914 році Миколу Гуровича зарахували на перший курс історико­-філологічного факультету Одеського університету. Проте ці плани перервав початок Першої світової війни, коли у серпні 1914 року його мобілізували до війська. В армії несподівано для себе він робить військову кар'єру. Був учасником революційних подій і громадянської війни в Україні.
Від 1919 Микола Куліш працював у органах народної освіти, організував і очолював у Олешках осередок товариства "Просвіта". 
З середини 1920-х років Микола Гурович поступово стає однією з центральних постатей українського літературного, громадського і мистецького життя, а також центральною постаттю тодішньої української драматургії. У 1924 році написав п'єсу «97», в якій розповів про голод 1921–1922 років на Херсонщині. Після тріумфального успіху постановки цієї п'єси Г. Юрою в Харківському театрі ім. І. Франка, Миколу Куліша запросили до Харкова на посаду інспектора Народного комісаріату освіти (Наркомосу) УСРР. "97" разом з наступними п'єсами "Комуна в степах" і "Прощай, село" склала трилогію про життя пореволюційного села. 
У Харкові Микола Куліш активно займався громадською діяльністю. 1926 року очолив літературну організацію ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури), редагував її журнал. Також був редактором "Пролітфронту" і "Літературної ярмарки", у 1926–1931 – засновником і членом Українського товариства драматургів і композиторів. Тісно співпрацював з Миколою Хвильовим, а з талановитим режисером Лесем Курбасом створив новий український театр.
Літературною діяльністю займався майже все своє життя –  30 років із 45. Драматург писав навіть тоді, коли перебував на Соловках, в ув'язненні. У творчому доробку Миколи Гуровича – вірші (під псевдонімом "Максим Будяк"), кіносценарій "Парижком", близько 40 статей культурно-освітньої тематики і 15 п'єс, з яких 9 були поставлені за життя драматурга, а згодом заборонені. 
Микола Куліш - митець, творчість якого відкрила нові напрямки у розвитку світового драматичного мистецтва ХХ століття. Він був творцем української модерної драми. «Талант світового масштабу», - як слушно зазначив письменник і театральний критик Ю. Смолич. Його найвідоміші п’єси – "Народний Малахій", "Мина Мазайло", "Патетична соната", "Так загинув Гуска", "Маклена Ґраса" увійшли до скарбниці світової драматургії. За творами письменника знято телефільми: "Закут", "Мина Мазайло", "Народний Малахій". П’єса "Зона" була екранізована режисером М. Мащенком за сценарієм І. Драча на Київській кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка (1988).
Микола Гурович – представник Розстріляного Відродження, його життєвий і творчий шлях обірвався  раптово: у грудні 1934 року, під час похорону його найближчого друга Івана Дніпровського, письменника заарештували. 
У березні 1935 року тяжко хворого на туберкульоз Миколу Куліша засудили до десяти років позбавлення волі, з відбуттям строку на Соловках. Розстріляно видатного драматурга України 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. 
4 серпня 1956 року військовою колегією Верховного суду СРСР його було реабілітовано посмертно за відсутністю складу злочину.
Херсонський обласний український музично-драматичний театр від 1990 року носить ім'я Миколи Куліша, а з 2005 року називається Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша.


Твори


Твори в 2  т. / Микола Куліш ; [ред. Н. В. Мельник ; вступ. ст. Л. Танюка]. – Київ : Дніпро, 1990. 
Т. 1 : П'єси. – 509 с. – Зміст: «97», «Комуна в степах», «Прощай, село», «Отак загинув Гуска», «Хулій Хурина», «Зона», «Закут», «Вічний бунт», «Легенда про Леніна» (драматичний етюд), «Колонії» (сцени).
Т. 2 : П'єси, статті, виступи, документи, листи, спогади  про письменника. – 877 с. – В змісті п’єси: «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», «Маклена Граса».

[Автобіографія] / Микола Куліш // Самі про себе : автобіографії українських митців 1920-х років / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Р. Мовчан. – Київ, 2015. – С. 259-261.

Вибрані твори / Микола Куліш ; [упоряд. Я. Ю. Голобородько]. – Харків : Ранок, 2003. - 400 с. - (Програма з літератури).

Здивує Вас поштар оцей, мій син : [вірші] / Микола Куліш // Степ : літературно-художній альманах творчих Спілок Херсонщини / голов. ред. В. Піддубняк. – Херсон, 1992. – № 2. – С. 58-62. 

П'єси / Микола Куліш ; [ред. рада : М. Василенко, В. Загороднюк, І. Корольова ; вступ. ст. В. Загороднюка]. – Херсон : Гілея, 2012. – 359 с. : фот. (п’єси М. Куліша на сцені херсонського театру). – (Літературні скарби Херсонщини). – До 120-ліття з дня народження М. Куліша. – Зміст: «Мина Мазайло», «Маклена Граса», «Патетична соната», «97», «Народний Малахій».


Про нього

Всеукраїнська наукова конференція в Херсоні (До 120-річчя Миколи Куліша) / Лідія Бондаренко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : [літ.-наук. зб.] / М-во освіти і науки України, ХДУ [та ін.]. ; [редкол. : І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]]. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 221-226. 

Дитячі мотиви в творчості Миколи Куліша / Іван Немченко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : [літ.-наук. зб.] / М-во освіти і науки України, ХДУ, Таврійська фундація ; [редкол. : І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]]. – Київ ; Херсон, 2017. – Вип. 13. – С. 51-81.

Діяльність Миколи Куліша в освітніх установах Херсонщини та Одещини / Олена Марущак // Степ : літературно-художній альманах творчих спілок Херсонщини / [голов. ред. Л. Марченко]. – Херсон, 2002. – Вип. 11. – С. 32-36.

До 100-­річчя з дня народження М. Г. Куліша / Павло Параскевич // Сторінки літературної Херсонщини / Павло Параскевич ; [упоряд. М. Василенко]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ, 2008. – С. 37-42. – В змісті також: Нове дослідження про Миколу Куліша : с. 91-94.

Драматургічна глибинність Миколи Куліша / Ярослав Голобородько //  Хронологія  слова:  письменники  українського  півдня : [навч. посіб.] / Ярослав Голобородько. – Херсон, 2001. – С. 70-107. 

Його знала вся Україна : Про життєву і творчу долю М. Г. Куліша / Ярослав Голобородько // Забуттю не підлягає : нариси. Спогади. Оповідання / ХОДА ; [ред.-упоряд. Дубовик Е. О.]. – Херсон, 1994. – С. 110-120. – В змісті також: Про Миколу Куліша (матеріали «слідчої справи», за якою було засуджено та розстріляно М. Куліша) : с. 121-145.

Краєзнавчі матеріали до уроків по вивченню творчості Миколи Куліша // Літературне краєзнавство на уроках з української літератури у 11 класі середньої школи : методичні рекомендації та розробки уроків. – Херсон, 1993. – С. 3-7.

Куліш Микола Гурович [1892-1937], український письменник, драматург : [До 120-річчя від дня народження] // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2012 рік : бібліографічний покажчик / Херсон. обл. бібл. т-во, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2011. – С. 89-102. : Бібліогр. : с. 92-102.

Куліш Микола Гурович // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; голов. редкол. 16 т. : І. М. Дзюба (співгол.) [та ін]. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 79.

Куліш Микола Гурович (1892-­1937) // Повернуті імена : рекомендаційний бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. б-ка України. – Київ, 1993. – Вип. 1. – С. 59-­63.

Микола Гурович Кулiш (1892-­1937) :  до 100-річчя від дня народження : бiблiографічний покажчик / Херсон. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького (О. Гончара) ; [склала Л. Андрiєнко ; ред. Л. І. Зелена]. – Херсон : [Б. в.], 1992. – 50 с.

Куліш Микола Гурович : видатний український письменник, драматург : [біографічна довідка] // Літературна лоція Херсонщини (XVII – початок XXI ст.) : сучасний літературно-краєзнавчий регіональний довідник : у 2 т. / Микола Каляка ; заг. ред. Вік-Кошовий ; рец. В. С. Загороднюк. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 203-205.

Микола Куліш – драматург світового рівня // Світ таврійських письменників:  імена  та  долі : експериментальний підручник-­хрестоматія / Ярослав Голобородько. – Херсон, 2001. – С. 77-93. 

Микола Куліш: невідомий грішник / Василь Герей // Степ : літературно-художній альманах / [Департамент культури і туризму ХОДА, Херсон. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; редкол. : В. Піддубняк (голов. ред.) [та ін.]]. – Херсон, 2017. – № 24. – С. 59-63.

Мистецький та громадянський суверенітет Миколи Куліша / Василь Загороднюк // Степ : літ.-худож. альм. / [Упр. культури і туризму ХОДА ; Херсон. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; редкол. : Н. Звягінцева ; ред. В. Загороднюк та ін.]. – Херсон, 2012. – № 21. – С. 4-7.

На вітрах неспокійного часу / Юрій Голобородько // У років своя пам’ять : розповіді про письменників : оповідання, нариси, спогади / Юрій Голобородько. – Херсон, 2006. – С. 120-144. 

Сучасник поколінь прийдешніх (Микола Куліш) : [літературно-критичний нарис] / Сергій Гречанюк // На тлі ХХ століття : літературно-критичні нариси / Сергій Гречанюк ; [ред. А. М. Макаров]. – Київ, 1990. – С. 139-186. 

[…у вінок Миколі Гуровичу Кулішеві на його століття] // Степ : літературно-художній альманах творчих Спілок Херсонщини / голов. ред. В. Піддубняк. – Херсон, 1992. – № 2. – Спецвип.

У пам'яті спливли дитячі роки... : до 115-ї річниці з дня народження драматурга Миколи Куліша : [про дитинство драматурга] / Антон Алєйников ; пер. з рос. В. Кулик // Степ : літературно-художній альманах / Упр. культури і туризму ХОД, Херсон. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; [голов. ред. О. Бутузов]. – Херсон, 2008. – № 16. – С. 3-6.

Феномен "українського Шекспіра" : Роздуми над виставкою "Воскресіння розстріляного відродження " : [Микола Куліш] / Андрій Панфілов // Вісник Таврійської фундації : (осередку вивчення української діаспори) : [літ.-наук. зб.] / М-во освіти і науки України, ХДУ, Таврійська фундація ; [редкол. : І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]]. – Київ ; Херсон, 2018. – Вип. 14. – С. 225-228.

Херсон, Таврія, Південь  у житті й  творчості Миколи Куліша / Ярослав Голобородько // Письменники  і  Херсон  /  Ярослав Голобородько.  –  Херсон, 2003. – С. 89-125.

Херсонщина у життєвому й драматургічному розвитку Миколи Куліша / Ярослав Голобородько // Степ : літературно-художній альманах творчих спілок Херсонщини / [голов. ред. Л. Марченко]. – Херсон, 2002. – № 11. – С. 4-31.

X