календар подій

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Гмирьов Олексій Михайлович

Гмирьов Олексій Михайлович

Гмирьов Олексій Михайлович
(29.03.1887 – 24.09.1911)
поет

 Олексій  Гмирьов народився 29 (17 – за старим стилем) березня 1887 року у Смоленську. Після навчання у Смоленському початковому училищі (1899–1902), яке не закінчив через матеріальні нестатки, він переїхав до старшого брата у Миколаєв, де працював на суднобудівному заводі «Наваль».
Від 1903 року Олексій брав участь у робітничому русі, входив до Миколаївської організації РСДРП. За революційну діяльність його неодноразово заарештовували, та відправили у заслання до Архангельської губернії (Росія), звідки втік.
Поезії Олексій Гмирьов писав від 1905 (більшість – у період ув’язнення). За його життя було надруковано лише близько 10 поезій, а інші -  вперше були опубліковані після його смерті у 1912-1913 роках у періодичних виданнях «Правда», «Невская звезда». У 1926 році побачила світ книга поета «За решеткой».
Вірші Гмирьова «Призыв», «Набат» – відгук на події 1905 року, боротьбу миколаївських робітників. У його поетичних творах переважають громадянські мотиви, публіцистична стилістика, образи й інтонації соціодуховного спрямування («Сокол», «С новым годом», «На смерть М. Клина», «Буря», «Благовест», «За волю», «В море», «Алая»). Глибоко ліричні його пейзажні поезії («В сентябре», «На озере», «Сон») та вірші, звернені до коханої («К Марусе Козловой», «М. К.»). Вершиною творчості поета став вірш «Не жди меня», присвячений коханій Марії Козловій. Написаний він у херсонській в’язниці, під час слідства та суду над поетом, а надрукований після його смерті, у 1914 році.
Окремі вірші Олексія Гмирьова («Мы молча глядели друг другу в глаза…», «Они победили!», «Казненным») поклав на музику Д. Шостакович (цикл «Хорові поеми»). Композитор Маргарита Кусс на вірші Гмирьова створила цикл «Пять романсов».
Після смерті поета зберігся синій зошит його віршів. Товариш Олексія по в’язниці М. Б. Ханін (Михайло Суворий) сховав його у херсонській каторжній в’язниці в одиночній камері. Олексій Гмирьов передчував свою ранню смерть, що відбилося у вірші «Я погибну», написаному незадовго до смерті.
У січні 1908 року Олексій Гмирьов був заарештований за підпільну діяльність, засуджений до каторги на 6 років і 8 місяців та ув’язнений до Херсонської губернської в’язниці, де його тримали в кайданах. У важких умовах каторги Олексій захворів на туберкульоз, сухоти мучили його дедалі більше і 11 (24 за новим стилем) вересня 1911 року він помер у лікарні в’язниці на двадцять п’ятому році життя.
Похований поет Олексій Михайлович Гмирьов на херсонському цвинтарі, але на місці поховання пам’ятника немає.
Ім'ям Олексія Гмирьова за радянських часів були названі вулиці у Миколаєві та Херсоні, пойменована Миколаївська обласна наукова бібліотека. Але у 2016 році в рамках декомунізації відбулися перейменування.

Твори

Алые песни : стихи, письма, воспоминания / А. М. Гмырёв ; [предисл. А. Жарова ; сост. и предисл. Н. М. Михайловой ; ил.: А. А. Черномордик]. – Москва : Сов. Россия, 1968. – 318 с. : ил.

Гори, мое сердце: (стихи, письма, документы) / Алексей Гмырев ; [ред. В. Гринчак, сост. и вступ. ст. Т. Т. Уралов]. – Киев : Молодь, 1957. – 211, [3] с., [3] л. ил., факс., портр. с.

Грома гордые раскаты : стихи. Письма. Воспоминания / А. М. Гмырев ; [сост., авт. вступ. ст., примеч., коммент. и послесловия Уралов Т. Т., ил. Ефименко В. Г.] – Одесса : Маяк, 1970. – 279 с.

За решеткой / Алексей Гмырев ; [предисл. В. Фриче]. – Москва: Изд-во ВЦСПС, 1926. – 56 с.

Колос молодой : стихи / Алексей Гмырев ; [сост. и вступ. ст., А. Ф. Силенко ; ил. Л. Хайлова]. – Москва : Детгиз, 1958. – 141 с., 1 л. портр. : ил. – (Школьная библиотека). – В кн. также: Письма А. М. Гмырева ; Е. Л. Афонин. Воспоминания об А. Гмыреве ; М. А. Козлова. Из воспоминаний ; А. М. Рогозин. О последних минутах А. Гмырева.

Стихи. Письма / Алексей Гмырёв ; [сост., предисл. и коммент. И. Т. Трофимова]. – Смоленск : Кн. изд-во, 1961. – 202 с. : портр. – В кн. также: Мой друг: воспоминания / М. А. Козлова ; Каторжная печаль / М. Б. Ханин (Михаил Суровый).

Сон ; Я погибну, но вместе со мной не умрут… : [стихотворения] / Алексей Гмырев // Украина. Русская поэзия. ХХ век : антология / [сост. Ю. Каплан ; редкол. : О. Мороз (гл. ред.) [и др.]]. – Киев, 2007. – С. 29-30. – В содерж. также: Краткая биографическая справка.

Про нього

Алексей Гмырев : к 100-летию со дня рождения пролетарского поэта : методические и библиографические рекомендации в помощь активистам и организаторам О-ва книголюбов / Добровольное общество любителей книги Украинской ССР ; [науч. ред. Н. М. Дузь]. – Киев, 1987. – 30 с. – Библиогр. : с. 28.

Гмирьов Олексій Михайлович : [1887-1911], поет : до 120-річчя від дня народження // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2007 рік :  бібліографічний покажчик / Херсон. обл. універс. наук. бка  ім. О. Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2006. – С. 32-33. – Бібліогр. : с. 33-35.

Гмирьов Олексій Михайлович // Українська літературна енциклопедія : в 5-ти т. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР ; ред. кол. : І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 432.

«Знаю я, что к могиле моей не придут…» : [о пребывании поэта А. Гмырева в херсон. каторж. тюрьме (1908 - 1911 гг.)] / Александр  Захаров // Гривна. – 2009. – 9 июля (№ 28). – С. 15.

Літературний хронопис Херсона : Факти, тенденції, постаті / Я. Голобородько // Степ : літературно-художній альманах : [Херсону - 225 років] / засн. Упр. культури Херсон. обл. держадмін. ; голов. ред. Л. Марченко ; редкол. : М. Братан, Ю. Голобородько ; М. Василенко та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – № 12. – С. 21-57. – Про письменників, чиї життєві шляхи пройшли крізь історію Херсона, народились або перебували в Херсоні та збагатили літературну історію міста, зокрема про О. Гмирьова. – с. 44-45.

Обірвана пісня : докум. оповідання / Юрій Голобородько // У років своя пам'ять : розповіді про письменників : оповідання, нариси, спогади / Ю. К. Голобородько ; [ред. Л. В. Марченко, післямова М. А. Ємельянов]. – Херсон : ХМД, 2006. – С.101-111.

Херсон, письменники, література : [розповідь про письменників, які долею та творчістю пов'язані з Херсоном] / Ярослав Голобородько // Письменники і Херсон / Ярослав Голобородько ; [худож. оформ. С. В. Михайленко]. – Херсон : Персей, 2003. – С. 3-56. – Зокрема про О. Гмирьова. – с. 35.

Потомок Прометеев : документально-историческая повесть об А. Гмыреве / Тимофей Уралов ; [ред. П. Н. Хуторецкая]. – Одесса : Маяк, 1967. – 292 с.
 
Путь Алексея Гмырева / Тимофей Уралов ; [предисл. : Г. М. Кржижановского, Г. И. Петровского, предисл. М. Шолохова]. – Херсон : Книжно-газетное изд-во, 1960. – 240 с.

X