календар подій

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ге Григорій Миколайович

Ге Григорій Миколайович

Ге Григорій Миколайович (псевдонім - Григір Лядава)
(28.02.1830 – 01.11.1911)
український і російський письменник, культурний діяч, драматург

Григорій Ге народився 28 (16 – за старим стилем)  лютого 1830 року у поміщицькій сім’ї у Воронежі. Гімназійну освіту здобув у Києві. 1854 року закінчив Петербурзьку школу гвардійських підпрапорщиків та кавалерійських офіцерів. Вийшовши у відставку (1855), Григорій Миколайович працював мировим посередником у селах Поділля. Ще задовго до селянської реформи 1861 року він, після смерті батька, звільнив від кріпацтва своїх селян.
У 1865 році Ге продав маєток та переїхав до Херсона. Тут, працюючи чиновником в Акцизному управлінні, він брав активну участь у культурному і громадському житті міста. У 1870-ті роки став ініціатором заснування і першим директором першої громадської бібліотеки в Херсоні (1871–1873) (нині Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара).
У 1868 році його обрали на посаду секретаря міської думи міста Миколаєва. Починаючи з вересня 1879 року і до останніх днів життя його діяльність пов'язана з цим містом. Двічі обирався Григорій Миколайович гласним Миколаївської міської Думи та у 1889 році — секретарем Міської Думи, вів активну громадську роботу.
Григорій Ге досліджував історію міста Миколаєва. У 1881 році з його ініціативи організовано Миколаївську громадську бібліотеку (нині Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека).
На сторінках місцевих газет він виступав з оглядом художніх виставок, фейлетонами, театральними рецензіями, публічними статтями. В 1890 році Григорій Ге заснував і очолив артистичний гурток. Для гуртківців і широкого загалу читав лекції «Про драматичне мистецтво», згодом видав їх окремою книгою, в якій на основі закордонних і вітчизняних джерел розробив основи теорії сценічного реалізму.
Писав українською і російською мовами.
Григорій Миколайович Ге залишив помітний слід у розвитку драматургії, публіцистики. Для театральної трупи написав п'єси: «Ганнуся», «Кухня відьми», «Каникулы», «Свобода мистецтва», «Шквал». Автор роману «Софія Мілич», трактату «Про драматичне мистецтво» та ін. Його п'єса «Шквал» (1892) йшла на сценах Харкова, Миколаєва, Херсона. У 1890 році до 100-річчя від дня заснування Миколаєва вийшла його книга «Історичні нариси столітнього існування міста Миколаєва біля гирла Інгулу».
Працював Григорій Миколайович і як художник, написав багато акварелей. Його картина «Могила Миколи Миколайовича Ге і Ганни Петрівни Ге на хуторі Іванівському» зберігається в меморіальному музеї М. М. Ге в селі Івангород, що на Чернігівщині.
Григорій Миколайович Ге помер 14 (за старим стилем – 1) листопада 1911 року у Миколаєві. Похований на старому міському некрополі.


Твори

Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790-1890) / Григорий Николаевич Ге. – Николаев : Рус. типо-литогр., 1890. – VI, 122 с.

Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790-1890) : (отрывок из кн.) / Г. Н. Ге // З історії благоустрою та озеленення міста Миколаєва. Кінець XVIII-XIX ст. : збірник / ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; Міськ. центр екол. інформації та культури б-ки-філіалу № 2 ; уклад. І. Б. Чернова. – Миколаїв : Видав. Торубара В. В., 2016. – С.120-128.

Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790-1890) / Г. Н. Ге // «Именовать – город Николаев» : ист.-краевед. вып. / сост. Л. Ф. Траспов ; Сов. Фонд культуры, Николаев. обл. отд-ние. – Николаев : Тип. ЗИХ, 1989. – С. 102-161.

Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу (1790-1890) : [наук.-попул. вид.] / Григорій Миколайович Ге ; доп. і пер. з рос.  В. В. Чернявського. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 152 с. : іл.

О драматическом искусстве : лекции (чит. в г. Николаеве, в марте 1890 г.) / Григорий Николаевич Ге. – Николаев : Рус. типолитогр., 1890. – 71 с.

Про нього

Григорій  Миколайович  Ге  //  Мистецтво  України :  біографічний довідник /  за ред. А. В. Кудрицького ; [упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський]. –  Київ :  Українська енцикликлопедія ім. М. П. Бажана, 1997. – С. 145.

Ге Григорий Николаевич // Николаевцы : энциклопедический словарь- справочник (2000 персоналий, 1500 портретов и иллюстраций) / гл. ред. В. А. Карнаух. – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. – С. 98-99.

Ге Григорій Миколайович, російський і український культурний і громадський діяч, письменник // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003.– С. 635-636.

Ге  Григорій  Миколайович  //  Українська  літературна  енциклопедія  :  в 5-ти  т. /  Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР ; ред. кол. : І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 401.

Ге  Григорій  Миколайович / М. М. Каляка //  Шевченко і Херсонщина. Жива історія Наддніпрянського краю / Микола Каляка / [ред. Л. Владимиров]. – 2-ге вид. – Херсон : Айлант, 1999. – С. 17.

Ге Григорій Миколайович : [коротка біографічна довідка] / Микола Каляка // Літературна лоція Херсонщини : (ХVІІ - початок ХХІ  ст.) :  сучасний літературно-краєзнавчий регіональний довідник : у 2 т. / Микола Каляка ; ред. Вік-Кошовий ; рец. В. С. Загороднюк. – Херсон ; Київ : Просвіта, 2009.  – Т. 1. – С. 83-84.

Ге Григорий Николаевич / Анатолий Федорович Ткаченко // Российские деятели украинского происхождения: история отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991) : энциклопедический справочник / А. Ф. Ткаченко. – Київ, 2005. – С. 240.

Ге Григорій Миколайович / П. Г. Усенко // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; голов. редкол. 8 т. : І. М. Дзюба (співгол.) [та ін]. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 28.

Григорий Николаевич Ге / Владимир Владимирович Щукин. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. – 31 с. – (Легендарные имена).

Ге Григорій Миколайович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2000 рік : бібліографічний покажчик / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, Обл. держ. архів ; [складач Г. П.  Мокрицька ; ред. Л. І. Зелена]. – Херсон, 2000 (1999). – C.19-20. – Бібліогр. : с. 20.

Літературний хронопис Херсона : Факти, тенденції, постаті / Я. Голобородько // Степ : літературно-художній альманах : [Херсону – 225 років] / засн. Упр. культури Херсон. обл. держадмін. ; голов. ред. Л. Марченко ; редкол. : М. Братан, Ю. Голобородько ; М. Василенко та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – № 12. – С. 21-57. – Про письменників, чиї життєві шляхи пройшли крізь історію Херсона, народились або перебували в Херсоні та збагатили літературну історію міста, зокрема про Г. М. Ге. – с. 23-24.

Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого : про минуле – заради майбутнього : підруч.для вищ. навч. закл. / Валентин Павлович Шкварець ; МДГУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – 2-ге вид., випр. і допов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. –  148 с. – Зокрема про Г. М. Ге. – с. 28-29.

Незручні французькі українці / Г. Черкаська // Гетьман. – 2015. – № 5. – С. 56-57. – Зокрема про Г. М. Ге.

Письменники і Херсон / Ярослав Юрійович Голобородько ; [худож. оформ. С. В. Михайленко]. – Херсон : Персей, 2003. – 125 c. – Про письменників, які долею та творчістю тісно пов’язані з Херсоном, зокрема про Г. М. Ге : с. 7-9.

Херсон - батьківщина письменників // Херсон - мій рідний дім : навч. посібник для годин спілкування : 8-й клас / [Загуменна Н. А., Палєнкова О. В., Ширко Н. П., та ін. ; кер. Бунчук О. А.]. – Херсон,  2011. – С. 47-50. – Зокрема про Г. М. Ге : с. 48.

Херсонцы всегда любили читать : [в 1865 г., благодаря инициативе Г. Н. Ге, писателю, драматургу, публицисту, в Херсоне появилась общественная библиотека] / АлександрЗахаров // Гривна СВ. – 2015. – 9 июля (№ 28). – С. 13. : фото.

X