календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

КОЛОРИТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ


 «Де козак, там і слава»

 

«Де козак, там і слава»

Поляже козацька молодецька голова

Як од вітру на степу трава – але зате:

Слава не вмре, не поляже,

Лицарство козацьке всякому розкаже.

(М.Максимович. Українські народні пісні)

 

 
Козацтво й Україна, козацтво і український народ…
 

Ці поняття здавна були в одному асоціативному ряду. І це не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу. На певному етапі історичної еволюції саме козацтво відбивало загальні тенденції та закономірності розвитку українців як окремої спільноти, окремої нації.

В Україні немає більш важливого компонента національної й територіальної консолідації, ніж козацтво. Саме цей феномен сприяв виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення всього національного, самобутнього.

Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг.

Потенціал, який несе в собі Українське козацтво, може бути використаний для патріотичного виховання молоді у дусі відродження лицарського духу та любові до України.

Віртуальна виставка "Де козак, там і слава" познайомить Вас з цією найбільш цікавою сторінкою в історії українського народу - козаччиною.

 

 

Антонович А.М Козацька енциклопедія для юнацтва: Кн.ст.про іст.буття укр.козацтва / Олена Апанович; упорядкув., текстол, підготов. О.Яремійчук; наук.ред., авт..післямови Ю.Мицик. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.: іл..

Варто зауважити, що енциклопедія побачила світ за десять років після смерті авторки. Олена Апанович була дослідницею козацьких архівів, говорила правду в ті часи коли потрібно було мовчати, за що і зазнала утисків від радянської влади. У часи незалежності її праці почали друкувати, і безумовно, немає жодного історика який би не послуговувався здобутками Олени Апанович. Її називали першою жінкою, що проникла на Січ. Будучи хворою, до останнього дня пані Олена працювала над енциклопедією. Її справу завершила упорядник Ольга Яремчук. "Козацька лицарська школа" теж долучилася до творення енциклопедії. Ми консультували упорядника під час підготовки статті про гопак, а також надали світлини для книги.

«Козацька енциклопедія для юнацтва» Олени Апанович адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву — школярам та студентам. Хоч статті в книзі розміщені за алфавітом, вона е є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю, емоційністю викладу, що значно полегшує сприйняття найскладнішого історичного матеріалу.

Тому книга виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії рідного народу, сприятиме вихованню національної свідомості, ствердженню в суспільстві української національної ідеї.

Цікаво знати!

Гопак український народний танець, який виник на Запорозький Січі й виконувався тільки чоловіками. У ньому була закладена скадна цілісна система прийомів двобою, що застосовувались у військовому мистецтві запорозького козацтва. Рухи гопака також використовувався як вправи бойового вишколу.

Згодом запорозький бойовий гопак перетворився на український народний танець.

Найважливішими елементами техніки гопака були способи враження супротивника ударами частинами тіла (руками, тулубом, головою, ногами) і предметами (палице., списем, шаблею).

Сучасний український народний танець гопак виконують під запальну музику, у швидкому темпі. Разом з чоловіками танцюють і жінки.

Тепер в Україні ентузіасти створюють спортивні секції бойового гопака, який органічні ший і природніший для українців, аніж східні двоборства «у-шу», «кунг-фу» тощо.

 


Шудря, М. А. Січ-мати. – К., 2008. – 560 с.

   Книга спогадів про українських козаків та їхніх видатних ватажків – є ще одним кроком на шляху до вивчення глибокої й повноводної історії запорозької державності. 

  У першій частині – «Із живих уст» вміщені розповіді історично відомих і маловідомих українців XVII-XIX століть про побут,звичаї, подвиги й звитягу простих козаків та їхніх гетьманів. 

Друга частина «Відгомін у світах» містить розповіді іноземців про життя та битви козаків зі своїми ворогами, висвітлює не тільки добрі, але й негативні риси діянь козаків. 

Третя частина «Торкнувшись серцем історії» містить легендарно – історичні оповідки про козаків та окремих їхніх видатних ватажків, подає в авторському варіанті серію колоритних історичних епізодів. Четверта частина «Лицарі булави» розповідає про українських гетьманів.

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.


 

Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої; передм. В. С. Мороза; худ. оформ. А. П. Дерев’янка. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359.

 

 Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я – чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця. 

 Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.

 До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.


 

Скальковський, А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького [Текст] : историческая литература / А. О. Скальковський. - Дніпропетровськ : Січ, 2003. - 678 с.

 

Відомий історик, етнограф та публіцист А.О. Скальковський (1808-1898) одним із перших опрацював архівні матеріали з історії Запорізької Січі. Він по суті врятував від повного зникнення неоціненні документи, свідчення колишніх запорожців. Фактаж головним чином стосується Придніпров’я.

 У першій частині увага приділена походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське і домашнє господарство, торгівлю, звичаї.

 Друга і третя частини щедріше документовані матеріалами про воєнні походи запорожців, їхні взаємини з поляками, турками, татарами. Висвітлено головні події аж до атакування Січі у червні 1775 року і долю козацтва після падіння Коша на річці Підпільній. 

 Завершується праця додатками, котрі вміщено в оригіналі.

 Українською мовою перекладено вперше через 150 років після виходу в світ першого видання. 

 Розраховано на масового читача.


Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп.ред) та ін. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська Академія», 2006. – Т.І. – 800 с.: іл. – Бібліогр.: с.690-781.

З висоти XXI ст. сучасні українські історики спробували ще раз перегорнути сторінки героїчної і трагічної козацької минувшини, знайти свої відповіді на, здавалося б, уже добре досліджені, але водночас повністю не опановані питання: хто вони – козаки; яку роль відіграли в історії не лише України, а й ранньомодерної Європи? Саме на такі питання Ви можете знайти відповіді.

Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козайцтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної т державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Багатий ілюстративний матеріал доповнює тематичні блоки.

 Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.


Україна під булавою Богдана Хмельницького. Енциклопедія. – Том 1. – Київ: «Стікс-Ко», 2007. – 376с.

Книга є упорядкованим узагальненням відомостей про державу Війська Запорізького, що стосуються 1648-57 років. Усі відомості в книзі пов’язані з місцевостями, які належали цій державі, та діячам, які цій державі служили. Особливу увагу у книзі приділено постаті Гетьмана Богдана Хмельницького. 

Книгу цікаво й просто розглядати й читати окремі її фрагменти. Багато хто знайде в ній цікаві відомості про рідні місця, про подробиці з життя ймовірних предків. Науковцям ця книга стане у пригоді як добре деталізований довідник про Україну XVII століття. Митцям ця книга підкаже безліч історичних сюжетів і дасть наочний матеріал для їх мистецького оформлення. Іншим читачам книга дозволить поглибити й конкретизувати свої знання про Україну часів Гетьмана Богдана Хмельницького.


Історія України в особах: Козаччина (Авт. колетив: В.Горобець І-90 (упоряд і авт.предм), О.Гуржій, В.Матях та ін.) – К.: Україна,2000. – 302 с.: іл..

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ - ХVІІІ ст.

Яскраво описані життя та героїчні перепоги українських козаків, отаманів, філософів та гетьманів.

У цих нарисах через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Доля титанічної постаті, якій вдалося розрубати гордіїв вузол соціальних, економічних, культурних цивілізаційних і політичних супротилежностей – Богдана Хмельницького; відважні перемоги хороброго козака та політичного діяча того часу Петра Дорошенка; історія кошового отамана та велетенської особистості серед усіх низових козаків – Івана Сірка! Все це адресовано найширшим читацьким колам.


Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Передм. І.І.Глизя. – К.: Україна, 2004. – 304 с.: іл.

Запропоновані читацькій увазі праці В. Антоновича, незважаючи на свої відмінності за методом дослідження, формою подачі матеріалу, нарешті, за своїм призначенням, пронизані однією головною ідеєю: довести, що український народ був демократичною і вільнолюбною спільнотою, що героїчна історія України – це і є справжня наша історія, яку так свавільно і підступно обкрадала імперська влада.

Книга ілюстрована, розрахована на широке коло читачів.

 
Коментувати можуть тільки зареєстровані користувачі
X