календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Баласогло Олександр Пантелеймонович

Баласогло Олександр Пантелеймонович

 Баласогло Олександр Пантелеймонович
(4.11.1813 – 30.01.1893)
поет, публіцист

Олександр Баласогло народився в Херсоні 4 листопада 1813 року (за іншими джерелами в 1809 році). Син обрусілого грека, морського офіцера, який служив на кораблях Чорноморського флоту, один час командував Дунайською флотилією і дослужився до генерал-­майора.
 До 12 років Олександр навчався вдома, перебуваючи з батьками у містах Таганрозі Катеринославської губернії (нині місто Ростовської області, Російська Федерація), Ізмаїлі, Кілії, Миколаєві та Севастополі.
У 1826 році Олександра зараховано  гардемарином  у Чорноморський флот. У 15 років він брав участь у війні з Туреччиною. 1835 року вийшов у відставку. За своїми поглядами він був демократом-просвітителем, близьким до утопічних соціалістів. 
У 1838  році  О. П. Баласогло видав збірник  "Стихотворения Веронова":  перша  частина  написана П. П. Норєвим, а друга – ним самим. Баласогло постав тут як талановитий поет, що не боїться несподіваної метафори, за світовідчуттям багато в чому близький до М. Ю. Лермонтова. З більш пізніх віршів поета відоме лише його послання до А. Н. Вульф (1840) - про високе значення А. С. Пушкіна для Росії.
Протягом 1840–43 років спільно з архітектором П. Норєвим укладав періодичне видання "Памятник искусств и вспомогательных знаний". 
У 1845 році поет став активним учасником гуртка М. В. Петрашевського.
1849 року його ув’язнили у Петропавловську фортецю, де він склав автобіографічне пояснення, сміливо назвавши себе "найрадикальнішим утопістом", "комуністом", "фур'єристом". Живою і вільною розмовною мовою Баласогло написав докладну і безстрашно відверту "Исповедь", в якій описав своє життя і охарактеризував свої погляди. Він обстоював нагальну потребу введення в Росії конституційного ладу та вважав, що "Малоросія, вірогідно, відокремиться". Намагався організувати книговидавниче товариство письменників і вчених на артільних засадах, видавати дешеві брошури та навчальні посібники. Вважав, що науку треба зробити доступною для мас. Восени того ж року був засланий до міста Петрозаводська (нині місто в Російській Федерації).
У Петрозаводську його товаришами по нещастю виявилися українці Василь Білозерський та Георгій Андрузький, які потрапили сюди як учасники Кирило-Мефодіївського таємного товариства (вони були засуджені за однією справою з поетом і художником Тарасом Шевченком). З 1850 року служив у Олонецькому губернському правлінні. Зробив у Карелії фольклорні записи, частково опубліковані після його смерті у часописі "Живая старина" (1897, № 1).
У 1851 році був відправлений до Миколаєва під таємний поліцейський нагляд, який тривав до 1857-го. Тоді ж почав викладати історію у чорноморських штурманських класах.
Прозова книжка "Обломки", яка вийшла в  Миколаєві в 1875 році, стала підсумком його творчої діяльності.
Помер Олександр Баласогло 30 січня 1893 року в Миколаєві.


Твори

Обломки : Черновые записки морского содержания (1817-1867) : Собрание мыслей, мнений и сочинений бывшего флотского офицера : 1 ряд литературных трудов А. Белосоколова : Морская литература и литература морского края / А. Баласогло. - Николаев : Тип. Гл. упр. Черн. флота и портов, 1875. - 25 с.

Поэты-петрашевцы. А. П. Баласогло, А. И. Пальм, Д. Д. Ахшарумов, С. Ф Дуров, А. Н. Плещеев: [сборник стихов] / вступ. ст. В. В. Жданов, подгот. текста В. Л. Комарович. - Ленинград : Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1957. - 387 c. - (Библиотека поэта. Большая серия).

Про нього

Баласогло Александр Пантелеймонович // Литературный энциклопедический словарь / под общей ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – Москва, 1987. – С. 551.

Баласогло Александр Пантелеймонович : [коротка біографічна довідка] // Літературна лоція Херсонщини (XVII – початок XXI ст.) : сучасний літературно-краєзнавчий регіональний довідник : у 2 т. / Микола Каляка ; заг. ред. Вік-Кошовий ; рец. В. С. Загороднюк. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 17-18.

Искатель истины : документальная повесть : [об А. П. Баласогло] / С. С. Тхоржевский. - Ленинград : Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1974. - 175 с.

Літературний хронопис Херсона : факти, тенденції, постаті / Ярослав Голобородько // Степ : літературно-художній альманах / Упр. культ. ХОДА ; [голов. ред. Л. Марченко, редкол. : М. Братан [та ін.]] – Херсон, 2003. – № 12. – С. 21-57. – Баласогло Олександр: с. 22-23.

Письменники  з Херсона  /  Ярослав Голобородько  // Гривна. – 2003. – 2 жовт. – С. 5.

Письменники  і  Херсон  /  Ярослав Голобородько.  –  Херсон, 2003. – 128 с. : іл. – Баласогло Олександр : с. 6­7. 

Поезія херсонської сторони / Іван Немченко // Вежі та вітрила : поезія Херсонщини кінця XX - початку XXI століття / [ред. рада : В. Загороднюк [та ін.]]. – Херсон, 2007. – Т. 1. – С. 5-22. – (Літературні скарби Херсонщини). – Баласогло Олександр: с. 8.

Портреты пером : Повести о В. Теплякове, А. Баласогло, Я. Полонском / С. Тхоржевский ; [вступ. ст. Д. А. Гранина ; худож. А. Л. Костин]. - Москва : Книга, 1986. - 348,[3] с. : ил. - (Писатели о писателях).

Призрак Баласогло гулящий по Николаеву [Електронний ресурс] : [биография] / Таня Грачева // NikLife : интернет журнал. – Текст и граф. данные. – Режим доступа : https://niklife.com.ua/citylook/40364 , свободный. – Загл. с экрана. - Дата звернення: 27.04.2020.

Херсон - батьківщина письменників  // Херсон – мій рідний дім : навчальний посібник для годин спілкування : 8-й клас / [Загуменна Н. А. [та ін.] ; кер. Бунчук О. А.]. – Херсон, 2011. - С. 47-50. : іл. – Баласогло Олександр: с. 47.

X