календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена високої любові до батьківщини, Тарас Шевченко по праву займає почесне місце.

За півтора століття після смерті поета накопичений величезний інформаційний матеріал про його життя і творчість. Видані цікаві спогади сучасників: художників, літераторів, громадських діячів, істориків, етнографів, акторів, представників духовенства, рідних і близьких поета, і навіть звичайних селян. У цих спогадах по крихтах відтворюється живий і неповторний образ Тараса Григоровича, його чуйна і зворушлива душа, погляди й світогляд.

Тарас Шевченко — це не минуле, Тарас Шевченко — це сьогодення, він важливий і для тих, хто живе тепер, і для молодих, хто тільки починає своє життя, і для старших, і для всіх тих, хто хоч якось асоціює себе з Україною.

Відділ абонемента Херсонської  обласної  бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова пропонує познайомитися з віртуальною виставкою «Вічно живе твоє слово: Шевченко і сьогодення», на який представлене все розмаїття шевченківської теми в сучасній літературі.

   
«Минула довга сотня літ,
А він –
Із мармуру й граніту
Знов сходить в люди,
Будить світ
І переможно йде по світу!»

Т. Масенко

 

 Спогади про Тараса Шевченка / уклад. В. Бородіна, М. Павлюка, О. Бороня. – К. : Дніпро, 2010. – 608 с.

До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.


Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії : науково- популярне видання / С.О. Єфремов. – К.: Україна, 2008. – 368 с.

 Багата шевченкознавча спадщина С. Єфремова, розпорошена по різноманітних періодичних виданнях, наукових збірниках тощо, у цьому виданні зібрана вперше й представлена доволі повно. Праці С. Єфремова, присвячені життєвому і творчому шляху Т. Шевченка,  подаються у хронологічному порядку. Видання може бути корисним  викладачам вузів, вчителям, студентам.


Чанін С.В.  Великий рід  людини : науково-популярний нарис про  Т.Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : ТОВ "АЛІБРЕ", 2008. – 159 с.

У книзі автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.


Чуб Д.  Живий Шевченко : біограф. та літературознавчі оповіді / Дмитро Чуб. – К. : Веселка, 1994. – 141с.

Шевченко, якого ми знаємо, дивиться на нас із численних п’єдесталів, барельєфів і портретів біля іконостасу. Образ – більш, ніж знайомий.

Натомість яким насправді був Тарас Шевченко у побуті, які мав смаки, уподобання, як проявляв свою кмітливість і дотепність, якими були його романтичні пригоди?

Про це, а також – про Шевченка-поета і Шевченка-художника  розповідає в книзі український письменник з Австралії Дмитро Нитченко (Чуб). 


 Немченко І.  Шевченкова офіра : ст. та дослідження /Іван Немченко ; ред. М.О. Василенко.  - К. ; Херсон : Просвіта, 2008. - 179 с.

У книзі вміщені розвідки, нариси, статті, присвячені пам'яті Т.Г.Шевченка, вказується на місце Кобзаря та його заповітів у долі й літературному доробку відомих українських митців, простежуються особливості творення образу великого Тараса в їхньому художньому ужинку. Книга розрахована насамперед на викладачів та студентів вузів, учителів та школярів, а також на широке коло читачів, які цікавляться шевченкознавчими питаннями.


Цвілюк С. А.   Історична мудрість Великого Кобзаря : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. – О. : Маяк, 2008. – 312 с.

   Видання присвячене важливій, цікавій і досить гострій проблемі в шевченкознавстві – історичним і соціально-політичним поглядам Т.Г. Шевченка, виражених в його епічних творах. Автор на основі широкого кола фактологічного матеріалу переконливо доводить, що поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики  – це вершинне досягнення геніального поета. Особлива увага в книзі приділена аналізу Шевченкового світу козаччини, героїки боротьби славного лицарства запорозького проти ворогів України – темі, котра превалює в усій творчій спадщині Великого Кобзаря.


Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана  Забужко. – К. : Факт, 2006. – 146 с. 

 Ця книга викликала неабиякий інтерес не тільки серед вузького кола інтелектуальної еліти, а й серед широкої громадськості. Це пов'язано насамперед з яскравою творчою особистістю автора — відомою письменницею, вдумливою і серйозною дослідницею у галузі культурології та філософії, а також з широкомасштабністю постановки й нетривіальністю підходу до теми дослідження.

На основі широкого кола джерел, через оптичну систему міфологічного мислення автор відтворила дивовижний світ Шевченкового духу і слова, розшифрувала його символіку та культурний код.


Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К.: Альтернативи, 2005. – 704 с. : іл. –  (Особистість і доба).

Докладна розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка поєднується з текстологічним аналізом його творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті.


Шевченкова криниця : збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. – К. : Криниця, 2003. – 288 с.

"Шевченкова Криниця" - це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і  уривків із поетичних творів Тараса Шевченка. Кожен, кого цікавить світогляд Кобзаря, кому потрібно писати чи говорити про нього, з допомогою цього збірника зможе швидко підшукати цитату на необхідну тему: про Бога, людей і Україну; про громаду і родину, слово і красу. Особливо цінна ця книжка тим, що при її укладанні використано і прозові твори поета, які менш відомі та доступні читачам.


Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. - К. : Мистецтво, 1994. - 352 с

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора.


Меншиков І.І.  Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних     компонентів   атрибутивних конструкцій /Меншиков І.І., Підмогильна Н.В. — Дирекція ФВД, 2008. – 211 с.

У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т.Г.Шевченка. Видання може зацікавити науковців-філологів, викладачів української мови та літератури, усіх прихильників Шевченкового слова.


Білоусов Є.  Тарасове перо : повість-казка про дитинство та юність Т. Г. Шевченка / Євген Білоусов. – К. : Просвіта, 2004. – 112 с.

Книга доступно й цікаво розповідає про дитинство і юність Тараса Григоровича Шевченка. І щоб читачеві було краще зрозуміти вчинки хлопчика, автор задіяв казкові персонажі. Адресується батькам, учителям, усім шанувальникам Великого Кобзаря.


Палієнко М.  Свята пора Кобзаря : поезії / Микола Палієнко. – О. : Маяк, 2007. - 173 с.

Невмируще слово воістину народного речника, людини-борця Тараса Григоровича Шевченка завжди наснажуватиме наші серця, кликатиме до високих веж у духовному поступі. Життєстверджувати заповіти генія, любити і плекати материнську мову – наскрізний стержень нової книжки сучасного українського поета.


Смілянський Л. І. Поетова молодість / Леонід Смілянський // Вибране : роман, повість / Леонід Смілянський. – К. : Укр. письменник, 2005. – С. 22-478.

Однотомник Л. Смілянського містить найпопулярніші твори, зокрема роман про Т. Г. Шевченка «Поетова молодість». Роман органічно поєднує монументальну епічність та проникливий ліризм. Динамічно розкриває систему подій, їх естетичне осмислення, рух світогляду й характеру головного героя у художньому часі й просторі, розвиток його переживань, почуттів.


Шевчук В. Син волі : роман у 2 кн. / Василь  Шевчук. – К. : Дніпро, 1989. – 713 с.

У романі «Син волі» охоплено так званий “казематний” період життя Т. Шевченка. Художньо правдиво досліджено наукову тезу про стиль взаємин Т. Шевченка і П. Куліша – суперництво.  Здобутком роману “Син волі” можна назвати нове трактування долі подруги Т. Шевченка за дитячих років Оксани Коваленко, взаємин з Афанасьєвим-Чужбинським, діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

X