календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 Всеукраїнське соціологічне дослідження
(програма )
 

Розробник програми Н. Ковган, Т. Сопова 

Відповідальний за випуск  Г. Саприкін

 

Обґрунтування доцільності проведення дослідження

Починаючи з 90-х років серед молоді України спостерігається різке падіння моралі, зниження рівня патріотизму.

Майже половина української молоді не вважає себе патріотами, а 54, 6 % молодих українців не пишаються тим, що є громадянами України. За результатами дослідження Інституту Горшеніна, це найгірший показник серед молоді Росії, України, Польщі та Казахстану.

Така ситуація пов’язана, у першу чергу, із змінами у політичному та економічному житті країни, які негативно позначилися на всіх формах виробництва, розвитку нації, культури, освіти, систем виховання молоді.

Значний вплив на зниження рівня патріотизму серед молоді мають: відсутність національної ідеї, складне історичне минуле України, низький рівень впевненості у завтрашньому дні, втрата моральних цінностей.

Було зруйновано систему «радянського виховання», а нові важелі впливу на сучасну молодь системно не розроблені.

Стан, що склався, зумовлює необхідність проведення дослідження «Патріотизм у розумінні сучасної молоді», метою якого має стати отримання найбільш повної соціологічної інформації для вироблення системних заходів щодо виховання сучасного патріота – громадянина – українця.

Мета і завдання дослідження

Мета: визначення реального рівня патріотизму української молоді на  підставі її уподобань, прагнень та очікувань від держави і суспільства.

Завдання:

– визначити ставлення молоді до загальнонаціональної ідеї як об’єднуючого чинника у вихованні патріотизму;

–  дослідити рівень знань студентів, інших верств молоді про правдиву, героїчну  історію України як базу для формування позитивної свідомості, гордості за свою землю, історичне минуле;

– дослідити моральні цінності молоді, студентів в нинішніх умовах, коли понад усе ставляться матеріальні статки;

– визначити рівень зневіри молоді, студентів у державі як гаранті її прав.

Об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт – молодь до 30 років в т. ч. студенти ВНЗ. 

Предмет – розуміння патріотизму сучасною молоддю.

Практична новизна  полягає в розробці рекомендацій, стосовно комплексу заходів для державних, громадських та інших структур, щодо підвищення рівня патріотизму серед молоді, студентів ВНЗ України.

Робочі гіпотези дослідження

Проблема патріотизму молоді займає одне із провідних місць у розбудові сучасного суспільства, і підвищення рівня патріотизму є пріоритетним завданням держави.

Передбачається що:

– зменшення престижу патріотизму серед молоді, студентів  потребує спеціальних, інноваційних підходів у їх вихованні;

– об’єктивні труднощі в умовах перехідної економіки, зубожіння населення спричинили значне погіршення  морально-етичних якостей; 

– засоби масової інформації, інші інформаційні ресурси в Україні не відповідають сучасним вимогам студентів та молоді щодо формування позитивних  морально-психологічних  якостей;

–  мають місце неоднозначність знань молоді та студентів  про  історію України, її  національних героїв, а також протиріччя між потребами у цих знаннях і їх задоволенням бібліотеками; 

–  необхідно консолідувати та систематизувати   наявні ресурси держави, які впливають на виховання молоді.

Основні етапи проведення дослідження

I етап – збирання інформації   (квітень – травень 2012 р.)

II етап – обробка та аналіз отриманих даних на обласному рівні. Підбиття  підсумків регіонального дослідження ( червень – серпень 2012 р.)

IІІ етап – узагальнення матеріалів соціологічного дослідження. Підготовка висновків, інформацій та рекомендацій  для розробки комплексу заходів з підвищення рівня патріотизму у молодого населення України  (вересень – листопад 2012 р.)

Методика дослідження

Поставлені в дослідженні завдання будуть вирішені  за допомогою анкетування, спостереження, бесіди серед молоді, студентів, експертна оцінка (власний погляд на дану проблему);

Бази дослідження

Дослідження проводитиметься на базі груп молоді з різних регіонів України: групи молоді з 18 до 30 років.

Завантажити анкету

Завантажити підсумки соціологічного дослідження 

X