календар подій

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

  Малярська спадщина українського генія

Дорогий читачу!

В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким самородком для українців є Т.Г.Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших вершин людського духу.

Шевченко для України – не просто народний поет, геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Національний пророк, апостол правди, заступник знедолених, провидець – так його називають українці. Т.Г.Шевченко став символом духовного відродження народу. Але Тарас Григорович не тільки великий Кобзар, поет, а ще й талановитий художник, який багато своїх живописних творів залишив нам у спадок.

Поет і художник жили в душі Шевченка-митця завжди, бо писати й малювати він любив однаково, тож перегорнемо цю сторінку його життя та ознайомимося з живописною спадщиною Т.Шевченка. А допоможуть нам у цьому книги з фондів відділу мистецтв нашої бібліотеки.

 

Тарас Шевченко : живопис, графіка : альбом / [упоряд. Д. В. Степовик].  – перевид. – К. : Мистецтво, 1986. – 175 с. :  іл.  – Текст укр., рос., англ., фр. мовами.

Малярська спадщина Тараса Шевченка така ж різноманітна, як і поетична. Налічується близько 1200 живописних творів Кобзаря. Однак, за життя поета жоден його сучасник не мав повного уявлення про Шевченка як художника.

Із всього величезного малярського доробку художника в даний альбом відібрано 134 картини, акварелі, малюнки та гравюри, що відтворюють основні віхи життя майстра.

Автор передмови – Дмитро Степовик – коротко описав життєвий і творчий шлях Тараса Григоровича, наголосивши на взаємозв’язку його творчості з реалістичними тенденціями в українському суспільстві ХVІІІ - поч. ХХ ст. та неоціненному вкладі Шевченка в українське та світове мистецтво.

Якщо поезії Кобзаря ще за життя автора стали широко відомими, то доля малярської спадщини склалася по-іншому: до 1917 р. більшість творів зберігалась у приватних колекціях і не була доступна широким масам. Нині вся мистецька спадщина Шевченка, що дійшла до нашого часу, зосереджена в музеях (переважно в Національному музеї Тараса Шевченка). Альбом знайомить з репродукціями цих картин усіх шанувальників творчості великого українця.


[Альбом малюнків, 1841-1843 рр. [Образотворче видання] / Т. Г. Шевченко. – факс. відтворення. – К. : Веселка, 2013. –  62 с. : іл.] –  В одній папці з  "Гальченко С. А. Альбом малюнків Тараса Шевченка, 1841-1843 рр." – Вих. дані з іншої кн. к-та.

Дане факсимільне видання – відтворення першого із чотирьох альбомів малюнків Т.Г.Шевченка в його первісній повноті із додатком аркуша, вкладеного і прошнурованого В.В.Тарнавським-молодшим, та фольклорними записами, зробленими Т.Шевченком та П.Кулішем.

Видання містить ескізи, етюди, замальовки-начерки, виконані в 1841-1843 рр. у Петербурзі та під час першої подорожі Кобзаря в Україну в 1843 році. Унікальність видання в тому, що вперше широкому загалові представлено факсимільну копію альбому, який до цього часу був доступний лише вузькому колу науковців та дослідників, відкрито нові, менш знані грані таланту митця, його фантастичний живописний геній.


Гальченко, Сергій Анастасійович.

Альбом малюнків Тараса Шевченка : наукове дослідження, коментарі / Сергій Гальченко. - 32 с. - В одній папці з "Тарас Шевченко. Альбом малюнків Тараса Шевченка, 1841-1843 рр.". – Присвячується 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

Одних із кращих шевченкознавців Сергій Гальченко присвятив своє дослідження першому із чотирьох альбомів Т.Г.Шевченка, що зберігаються в його архіві в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, описав і прокоментував кожен аркуш, аргументував і уточнив датування. Готуючи факсимільне відтворення альбому, вчений відновив первісну цілісність цього раритету.


Повесть Тараса Шевченко "Художник" = The Artist. A story by Taras Shevchenko : альбом : ил., док. / [сост. Л. Н. Сак ; предисл. П. А. Белецкого]. - К. : Мистецтво, 1989. – 1989. – 384 с.: ил.

Повість побудована на багатьох конкретних фактах біографії великого українського митця, які вперше постають перед читачами в супроводі різноманітного візуального ряду. Серед 280 ілюстрацій особливу увагу привертають краєвиди Петербурга, будівлі і місця, пов’язані із подіями, описаними в повісті, портрети сучасників, переважно художників із оточення Тараса Григоровича; твори Т.Г.Шевченка академічного періоду і періоду створення повісті; картини вітчизняних і західноєвропейських художників, під впливом яких він ріс і як живописець, і як майстер гравірування, рідкісні документи, фото, титульні листи книг і журналів, які читав Шевченко, автографи.

В альбомі пропонуються також сторінки рукопису першого видання повісті. Більшість репродукцій супроводжується науковим коментарем, в якому саме й полягає особлива цінність даного видання. 


Антонович Д. В.

Шевченко-маляр / Д. Антонович ; вступ. сл.  С. А. Гальченка ; післямова Т. І. Андрущенко]. - К. : Україна, 2004. - 272 c. : іл.

     Монографія Дмитра Володимировича Антоновича була і залишається донині найкращим дослідженням творчості Шевченка-художника. Жоден із авторів найсолідніших монографій не здійснював такого професійного мистецтвознавчого аналізу, як це зробив Дмитро Антонович.

Автор звернув увагу на високу академічну техніку Шевченка, його естетичні уподобання, основи яких були глибоко національні. На думку Антоновича, сьогодні ми нарешті здатні поцінувати Шевченка-рисувальника, адже його рисунки олівцем, тушшю, сепією, аквареллю є унікальним явищем у європейському малярстві. Але, нажаль, ще й нині широкий європейський глядач мало обізнаний з мистецтвом видатного українського маляра, і залишаються актуальними слова Антоновича: «…треба було півстоліття після смерті Шевченка, щоб значення Шевченка-маляра почало висвітлюватись, й мине, мабуть, друге півстоліття, поки значення Шевченка-рисувальника, Шевченка-гравера буде належно висвітлене і загально усвідомлено.»


Яцюк, Володимир.

Віч-на-віч із Шевченком : іконографія 1838-1861 років / Володимир Яцюк. – К. : Балтія Друк, 2004. – 112 с. : іл.

Повне уявлення про Тараса Шевченка не було б таким виразним, якби не було змоги окреслити його достеменним зоровим образом. Розмаїття зображень, серед яких і автопортрети художника, і портрети роботи його сучасників, і прижиттєві фотографії Шевченка – все це цінне і важливе, бо недаремно ж великі митці твердили, що для них портрет людини є живим відбитком її душі.

Пропонований читачеві альбом – своєрідне завершення тривалого етапу роботи науковців і самого автора над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Григоровича. Публікація в одному виданні досить повної збірки портретів має на меті не лише задовольнити інтерес Шевченкових шанувальників, а й спонукати фахівців до подальших пошуків, нових знахідок і атрибуцій.


Святий Київ наш великий : малюнки Тараса Шевченка та його сучасників : [альбом] / [упоряд.: М. Скиба та ін. ; вступ. ст. С. Гальченка]. – К. : Мистецтво, 2004. – 176 с. : іл. – До 190-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка.

У краєвидах 40-60-х років ХІХ століття, репродукованих у альбомі, Київ постає як образ, витворений генієм митця, і як реальність, творена історичними обставинами і підвладна часові.

Найповніше представлено в альбомі київський доробок Тараса Шевченка 1843-1846 рр. і твори Михайла Сажина, у співпраці з яким поет-художник виконав значну частину композицій. Видання є спробою у реконструйованому і розширеному вигляді втілити задум митців – укласти альбом київських краєвидів. У виданні вміщено також роботи Василя Штернберга, Федора Солнцева, Василя Тімма та інших художників-сучасників Шевченка.


Національний музей Тараса Шевченка = The Taras Shevchenko National Museum : [альбом] / [упоряд.:  Т. Андрущенко, С. Гальченко ; вступ. ст. С. Гальченка]. – К. : Мистецтво, 2002. – 224 с. : іл.

Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Григоровича Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це національна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями. 


Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 7. Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1830 – 1843 [Образотворче видання] / Тарас Шевченко ; [редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. ; упорядкування І. М. Вериківської та ін. ; ред. тому: Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик]. – К. : Наук. думка, 2005. – 503 с. : іл.

Сьомий том повного зібрання творів Тараса Шевченка репрезентує художній доробок Кобзаря 1830-1843 рр., представлений у розділах живопису і графіки, Шевченкових творів, відомих лише за гравюрами та копіями, у великому за обсягом і вагомому за наповненням розділі ескізів, етюдів, замальовок, начерків, а також у розділі сумнівних щодо автентичності творів – «Dubia». Завершує том коментований реєстр незнайдених творів, зафіксованих в опублікованих свідченнях та документах.


 

X