календар подій

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ізмаїльський Олександр Олексійович  (1851-1914), вчений, дослідник, агроном-природознавець.

Народився 6 березня 1851 року в Петровському повіті Саратовської області (Росія) у сім’ї   небагатого дворянина-службовця. Після закінчення у 1875 році  Петровської землеробської та лісної академії (зараз Московська сільськогосподарська академія ім. К.А.Тімірязєва) працював асистентом на кафедрі зоології та анатомії. 

У 1879-1883 роках він читав лекції з сільського господарства в Херсонському земському училищі (зараз Херсонський державний аграрний  університет) та був завідуючим навчальною  фермою.

Вдумливий агроном-дослідник, Ізмаїльський не міг не бачити, що розорані степи з ущільненою поверхнею, бідно устеленою рослинністю,  не в змозі затримати ні снігу, ні води літніх дощів.  Він розпочав наукові дослідження,  присвячені питанням історії розвитку степів, вологості грунту та боротьбі із посухою в південних степах. 

На основі бездоганних численних експериментів О.О. Ізмаїльський встановив, що  висушування грунтів відбувається у зв’язку з неправильною обробкою степових земель, яка погіршує їх водний баланс. Велике значення у боротьбі із посухою Ізмаїльський  надавав агротехнічним заходам (глибока оранка, кулісні пари, обробка поля поперек схилів, знищення бур’янів тощо) і застосуванню добрив. 

У своїй книзі “Как высохла наша степь” він попереджував нащадків: “Если мы будем также беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся в бесплодную пустыню”.

У 1884 році Ізмаїльський був віце-президентом Полтавського сільськогосподарського товариства,  працював на  Полтавській   дослідній станції. Розроблені ними способи обробітку ґрунту та внесення добрив лягли в основу тодішньої системи землеробства і були використані багатьма дослідними установами і господарствами царської Росії. Фрагменти першої лісосмуги, висадженої О.О.Ізмаїльським для боротьби з посухою поблизу Диканьки, збереглися дотепер і охороняються як пам’ятка історії.

  Окрім проблем грунтознавства, вчений вивчав питання тваринництва та сільськогосподарської ентомології. Наукові праці агронома-дослідника О.О.Ізмаїльського не втратили актуальності і у наші дні. Випробувані ним на практиці  ідеї  перенесені на масштаби всієї України, вони допомагають зберігати родючість земель, наповнювати засіки Батьківщини зерном і досі.                                 

   

Література про нього:

История института в традициях коллектива // Ушкаренко В. А., Мартынова Т. Д. Херсонский государственный аграрный университет : исторический очерк. — Херсон : Айлант,  1999. — С.  129.

Сельськохозяйственная биология  // Развитие биологии на Украине.  Т.  1. –  К. : Наук. думка,  1984.  –  С.  350.

 

 

X