календар подій

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930      

Собрание сочинений : в 8 т. / Борис  Лавренев ; [сост. и подгот. текста Е. М. Лавреневой ; ред. В. В. Буланова]. – Москва : Шихино, 1995. 

Собрание  сочинений : в 6 т. / Борис Лавренев ; [сост. и подгот. текста А. Ю. Лавренева ; вступ. ст. Е. Стариковой ; примеч. Б. А. Геронимуса]. – Москва : Художественная литература, 1982 – 1984. 

Избранные произведения : в 2 т. / Борис Лавренев ; [ред. В. Буланова]. – Москва : Художественная литература, 1972.
До видання увійшли романи «Крушение республики Итль», «Синее и белое», повісті, оповідання, а також автобіографія Б. Лавреньова. 

Гравюра на дереве : повести и рассказы / Борис Лавренев ; [сост. В. В. Булановой ; вступ. ст. Б. А. Леонова ; ил. Е. И. Чудновской ; ред. И. А. Бахметьева]. – Москва : Правда, 1989. – 512 с. : ил.
Збірка складається з творів, написаних у різні періоди творчості автора: «Большая земля», «Белая гибель», «Стратегическая ошибка», «Седьмой спутник», «Сорок первый». В основі повісті  «Гравюра на дереве» – доля інтелігенції і мистецтва в часи побудови радянської держави. Передмова Б. Леонова розповідає про життя і творчість Б. Лавреньова.  

Звездный цвет : [повести, рассказы, публицистика] / Борис Лавренев ; [предисл,, сост. и коммент. Е. Д. Суркова ; ред. Ю. Д. Тарасов ; худож. Б. Л. Рытман]. – Москва : Просвещение, 1987. – 304 с. : ил.     
Оповідання «Звездный цвет» написане  у Ташкенті і базується  на  особистих враженнях, отриманих автором за роки роботи в Середній Азії на початку 20-х рр. До книги увійшли повісті та оповідання: «Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи», «Комендант Пушкин» та ін., а також автобіографія та публіцистичні твори. 

Избранное : [1891 – 1959] / Борис Лавренев ; сост. Д. Д. Зуев ; [ред. Г. А. Голованова ; худож. А. Т. Яковлев]. – Москва : Просвещение, 1973. – 254 с. : ил, фот.
До книги увійшли повісті «Ветер», «Сорок первый», п’єса «Разлом» та автобіографія автора. Тексти художніх творів супроводжуються літературознавчими статтями про творчість Б. Лавреньова           
(авт. І. Вишневська). Збірка також доповнена світлинами.

Пьесы / Борис Лавренев ; [ред. Н. Р. Войткевич ; худож. Н. В. Юдин ; послесл. А. Штейна]. – Москва : Искусство, 1974. – 376 с. :  ил.
До збірки увійшли п’єси  «Разлом», «Песнь о черноморцах», «За тех, кто в море»» та «Лермонтов» – найкращі драматичні твори Б. Лавреньова, а також післямова А. Штейна «О Борисе Лавреневе и о поэзии его драм».

Седьмой спутник : [повести, рассказы, драматургия, публицистика] / Борис Лавренев ; [сост. и авт. коммент. Д. Д. Зуев ; авт. послесл. Б. А. Леонов ; ред. Г. А. Голованова ; худож. С. А. Соколов]. – Москва : Просвещение, 1991. – 399 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
Повість «Седьмой супутник» розповідає про трагічну долю колишнього генерала царської армії. Кинутий у вир боротьби між червоними і білими, він не втрачає головного – високих моральних чеснот і почуття справедливості. До книги серед інших увійшли оповідання: «Гравюра на дереве», «Комендант Пушкин», драма «Лермонтов», а також статті про О. Пушкіна, О. Блока, А. Ахматову, М. Гумільова, В. Маяковського. Доповнює книгу стаття Б. Леонова «О Борисе Лавреневе и его творчестве».

Сорок первый : повести и рассказы / Борис Лавренев ; [ред. О. Ю. Петренко]. – Киев : Дніпро, 1987. – 363 с.
Збірка складається із творів, присвячених подіям, що відбувалися під час Жовтневої революції, громадянської та Другої світової воєн: «Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи», «Срочный фрахт», «Таласса», «Седьмой спутник», «Разведчик Вихров», «Старуха».

Срочный фрахт : повести и рассказы / Борис Лавренев ; [сост. Ж. И. Зинченко ; предисл. В. Ф. Пименова ; худож. А. Г. Слепков]. – Одесса : Маяк, 1978. – 285 с. : ил. – (Морская библиотека).
Оповідання, яке дало назву книжці, написане у 1925 р. Розповідається у ньому про піратські  звичаї, атмосферу  жорстокості, що панували на суднах торговельного флоту. До збірки також увійшли повісті та оповідання морської тематики, у яких знайшли відображення революційні події, героїка громадянської та Другої світової воєн: «Выстрел с Невы», «Сорок первый», «Обыкновенная операция», «Счастье Леши Ширикова», «Белый верблюд», «Подвиг», «Трубка», «Встреча», «Старуха», «Маяк», «День рождения», «В канун Октября», «Черноморская легенда», «Письмо», «Возвращение Одиссея». Доповнює збірку передмова В. Пименова про твори Б. Лавреньова «Талант редкий, самобытный».

  

X