календар подій

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31       

 

Лавренев Б.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Борис  Лавренев ; [сост. Е.М.Лавреневой ; ред. В.В.Буланова].  – М. : Шихино, 1995. – Т.1-8.

 

Восьмитомне зібрання творів  Б.Лавреньова найбільш повно представляє літературний доробок письменника. До нього увійшли твори, написані впродовж 1910 – 1958 років,  а також незакінчені твори.  автобіографії, нариси, статті, фейлетони, виступи, листи дружині Єлизаветі Михайлівні Лавреньовій.


Лавренев Б. Собрание  сочинений : в 6 т. / Борис Лавренев ; вступ. ст. Е.Стариковой ; примеч. Б.А.Геронимуса. - М. : Худож. лит., 1982 - 1984.

У шеститомному виданні  усі твори розміщені за жанрами у хронологічному порядку.     Перші три томи  включають повісті  та оповідання, четвертий – романи,  п’ятий – п’єси,  шостий – нариси, фейлетони, статті, виступи.


Лавренев Б. Сорок первый  / Борис Лавренев ; худож. Б.Алимов. – М. : Сов. Россия, 1987. – 128 с. : ил.

Один із кращих творів Лавреньова, який став «візиткою» письменника та увійшов до скарбниці світового мистецтва ХХ ст.

Оповідання, написане у 1924 році, повертає до подій громадянської війни.  Марютка, снайпер червоного партизанського загону, має на рахунку сорок убитих нею білогвардійців. У полон потрапляє білий офіцер, дворянин Говоруха-Отрок, який  стане першим коханням і сорок першим у трагічному списку Марютки.


Лавренев Б.А. Седьмой спутник / Брис Лавренев ; сост. и авт. коммент. Д.Д.Зуев; авт. послесл. Б.А.Леонов. – М. : Просвещение, 1991. – 399 с. : ил. – (Шк. б-ка).

«Седьмой супутник» розповідає про трагічну долю колишнього генерала царської армії, професора Військово-юридичної академії Адамова. Кинутий у вир боротьби між червоними і білими, він не втрачає головного – високих моральних чеснот і почуття справедливості.

 До книги серед інших увійшли оповідання «Гравюра на дереве», «Комендант Пушкин», драма «Лермонтов», а також статті про Пушкіна, Блока, Ахматову, Гумільова, Маяковського.


Лавренев Б. Звездный цвет / Борис Лавренев ; предисл,, сост. и коммент. Е.Д.Суркова. – М. : Просвещение, 1987. – 304 с. : ил.

Оповідання написане  у Ташкенті і базується  на  особистих враженнях, отриманих за роки роботи Лавреньова в Середній Азії. Його темою стала боротьба з байською мораллю, з традиціями, запровадженими в області сімейних відносин ісламом, за звільнення жінок Сходу.


Лавренев Б.А. Гравюра на дереве : повести и рассказы / Борис Лавренев ; сост. В.В.Булановой ; вступ. ст. Б.А.Леонова ; ил. Е.И.Чудновской. – М. : Правда, 1989. – 512 с. : ил.

Повість «Гравюра на дереве» - один із значних творів Б.Лавреньова кінця 20-х років.    В основі конфлікту повісті  - доля інтелігенції і мистецтва в часи побудови Радянської держави.

До збірника увійшли твори, написані у різні періоди творчості автора:  «Большая земля», «Белая гибель», «Стратегическая ошибка» та ін.


Лавренев Б.А. Срочный фрахт : повести и рассказы / Борис Лавренев. – Одесса : Маяк, 1978. – 285 с. : ил.

Оповідання, яке дало назву книжці, написане у 1925 році. Розповідається у ньому про піратські  звичаї, атмосферу  жорстокості, що панували на суднах торгових флоту. Власники  кораблів працювали  в умовах сильної конкуренції і готові були піти на будь-який злочин, аби утриматися  «на плаву»  та уникнути  краху.

До збірника увійшли також повісті і оповідання морської тематики,  у яких відобразились  революційні події, героїка громадянської та Великої Вітчизняної воєн.
Лавренев Б.А. Пьесы  / Борис Лавренев ; послесл. А.Штейна. – М. : Искусство, 1974. – 376 с. :  ил.

До збірника увійшли п’єси  «Разлом», «Песнь о черноморцах», «За тех, кто в море»» та «Лермонтов» - найкращі драматичні твори Лавреньова.

X